Jarczewski Jacek

dr hab. Jacek Jarczewski, prof. uczelni

Wydział Malarstwa

Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów


j.jarczewski@asp.wroc.pl