Jarczewski Jacek

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych Nr 406
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

Urodził się w 1962 roku w Rawiczu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w pracowniach: prof. S. R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Brał udział w 28. wystawach indywidualnych oraz 85. wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w: Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Szwajcarii, USA, Polsce. Wykonał 27 realizacji witrażowych. Zaprojektował kilkanaście wydawnictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek pocztowych. Zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych wystaw plastycznych, 12 międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, był kuratorem ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych.