Abel Adam

Adam Abel
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Ceramiki
Pracownia Intermedialnych Działań w Ceramice

Absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1997r.
Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta we Wrocławskiej ASP.

Zajmuje sie rzeźbą w tworzywie ceramicznym, animacją i video art.

W 2000 roku był stypendystą Universytetu w Akron (Ohio, USA).

Uczestniczył w międzynarodowych sympozjach ceramiczno - rzeźbiarskich m.in. Zvartava, Łotwa ( 2001); Boleslawiec (1999, 2000,2004), Kohila, Estonia(2003). Brał udział w wielu wystawach indiwidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego rzeźby ceramiczne znajdują się w zbiorach w Korei ( Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Ichon ), w USA (Universytet w Akron, Ohio) na Łotwie (Łotewska Akademia Sztuk Pięknych ), we Włoszech (Międzynarodowe Muzeum Ceramiki, Faenza ), i w Chinach ( Muzeum w Wuxi ). Adam Abel jest laureatem Nagrody Dyrektora Artystycznego WRO' 95 za film animowany. Stworzone przez niego animacje prezentowane były m.in. na festiwalach w Polsce ( WRO 1995,2001,2003), Szwajcarii ( VIPER'95 , Lucerna ), Estonii (OFFLINE @ ONLINE, 1998), w Niemczech i we Francji ( Projections d'Argile III Międzynarodowy Festiwal Filmów o Ceramice, Montpellier 2002 ).