Abel Adam

dr hab. Adam Abel, prof. uczelni 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Interdyscyplinarnych Działań w Ceramice i Szkle


adamabel@asp.wroc.pl