Pintal Przemek

dr hab. Przemek Pintal
prof. nadzw. ASP we Wrocławiu

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rysunku 
VII Pracownia Rysunku

ur. 1965 we Wrocławiu

1985-87 - Studia historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim
1987-88 - Studia malarskie na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP w Poznaniu
1988-92 - Studia malarskie na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP Wrocław;
Od 1999 r. - adiunkt w pracowni rysunku prowadzonej samodzielnie od 2003 r. Od 2007 r. doktor habilitowany, od 2009r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Rysunku, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. 2005-2008 - kierownik Katedry Malarstwa, od 2008 r. Kierownik Katedry Rysunku. 

Kurator i organizator min.: Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach Survival 1-5 Wrocław (2003 - 2007r.), Galerii Sputnik (2005-2007r.), kurator wystaw i wystaw konkursowych, min.: "Wild Thing" Galeria !Sputnik – Galeria Studio BWA Wrocław, 2006r., "Deja Vu" Wrocław, 2006 r. i "Dialog" ASP Wrocław, 2007 r., opiekun Galerii MDS we Wrocławiu (2004-2008r.), organizator i koordynator konferencji i sympozjów, min.: "Survival miejski" Teatr Lalek, Wrocław, 2007 r., „Neorenesans malarstwa. Przestrzeń pomiędzy publicystyką, mitologią intymną a mistycyzującym formalizmem.” Luboradów, 2009 r., Krajowej Konferencji Rysunku Uczelni i Instytutów Artystycznych „Obecność linii - punkt wyjścia. O rysunku, jako samodzielnej dyscyplinie artystycznej” Wrocław, 2009 r.;

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, video, realizuje obiekty i instalacje site-specific; 

Rodzaj prowadzonych zajęć na ASP im. E. Gepperta: rysunek, działania intermedialne (st. stacjonarne), multimedia (st. niestacj. zaoczne);

www.przemekpintal.pl

kontakt:
pintal.asp@gmail.com