Olszewski Ireneusz

dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. uczelni

Wydział Grafiki

Katedra Sztuki Mediów


iol@asp.wroc.pl