Kociński Mirosław

Mirosław Kociński
Wydział Ceramiki i Szkła
Katedra Ceramiki
Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej II

Urodził się w 1958 roku w Radomsku. Studiował projektowanie ceramiki w PWSSP we Wrocławiu. W uczelni wrocławskiej pracuje od 1988 roku. W latach 1988-1996 w Katedrze Malarstwa był asystentem prof. Stanisława Szyby, od 1997 roku w Katedrze Ceramiki. W kadencji 2002-2005 Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

www.kocinski.net

Zobacz także
Mirosław Kociński