Wołowski Krzysztof

Krzysztof Wołowski
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Architektury Wnętrz
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Urodzony 25 listopada 1947 r. we Wrocławiu.W latach 1966-1972 studiuje na Wydziale Projektowania Architektury Wnętrz w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom zrealizował w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Władysława Wincze.
Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na stanowisku profesora, obecnie pełniąc funkcje kierownika Katedry Architektury Wnętrz.
Dydaktyke realizuje w Pracowni III Projektowania Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.
Działalność twórcza obejmuje szereg opracowań projektowych i realizacji w zakresie architektury, architektury wnętrz, mebli i wzornictwa.
Brał udział w 17 wystawach krajowych i 2 zagranicznych.