Tyszkiewicz Przemysław

prof. Przemysław Tyszkiewicz

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Warsztatowej


www.tyszkiewicz.magor.pl

p.tyszkiewicz@asp.wroc.pl