Szewczyk Anna

Anna Kowalska-Szewczyk
Wydzial Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego
Pracownia Malarstwa i Rysunku

Studia w latach 1977-82 w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego. Od 1982 pracuje w PWSSP (obecnej ASP we Wrocławiu). Od 2000 r. na stanowisku profesora gdzie jest kierownikiem pracowni malarstwa i rysunku. Zrealizowała m.in. takie cykle malarskie jak; „Fabryczna”, „Pejzaż Kultowy”, „Praformy”, „Trofea”, „Antynomie”. Jest również twórcą projektu artystycznego „Silesium”, gdzie wraz z grupą artystów podejmuje problem estetyki i historii „Dolnego Śląska”, Jest  kuratorem wielu wystaw m.in. „X2 Wrocław - Poznań” ,„Palimpsest” , "Ideoformy Silesium".

Wybrane wystawy po 2000 r. 

 „ASP w HBK” Brunszwik Niemcy 2000, „50 lecie Wydz. AW i WP Wrocław 2001, 

„ Wrocław w Gdańsku” ASP Gdańsk 2005, „Egeria 2006” Ostrów Wlp., indywidualna wystawa „Kościelak Gallery” Wrocław, Konkurs o nagrodę D. Chodowieckiego Sopot 2007 oraz Berlin 2009, wystawa indywidualna „Galeria Miejska” Wrocław 2009, wystawa pt; „Art Poland” , Istambuł, Turcja, Marmara Univeriti 2009 r.  , wystawa pt;„Spazii immaginari” Włochy, Cordenone  Centrum Aldo Moro  2010 r ., indywidualna wystawa malarstwa BWA Rzeszów, „Wrocław nie do Poznania” Browar Mieszczański Poznań 2011, Tu se je tu se ne ma”  Liberec Czechy  2011., „ III Park sztuki” Muzeum Historyczne Arsenał we Wrocławiu 2012 r., „W poszukiwaniu błękitu” Zamek w Kliczkowie 2012 r., „Amplifikacje” Galeria w Ratuszu Leszno 2012 r., „Nowe otwarcie”  Galeria ZPAP  Warszawa 2012 r., „Hybrydy wrocławskie” Galeria Sztuki Aktualnej we Wrocławiu 2012 r., „Salon Wschodni” Muzeum na Zamku w Lublinie 2012, wystawa „Silesium” 2011, „Malba a kreska” Galeria U Liberec, Czechy, .„ Malarstwo, czyli co” Galeria Sztuki Użytkowej ASP Wrocław 2012 r., „Przestrzeń pomiędzy nami” Galeria Pokusa Wiesbaden Niemcy 2012, wystawa malarstwa w Dogus Universiti Istambuł Turcja 2013,  Kurator  i uczestnik wystaw grupy Silesium pt. „Palimpsest” Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2012, „Ideoformy Silesium” w Galerii CSU „Neon” we Wrocławiu 2014 r.

Symbolika otaczających nas form i wzorów  zawiera w sobie szereg informacji. Owe formy czasem są tylko śladem, czasem dokumentem innym razem  dziełem sztuki.  Są kodami wizualnymi i kulturowymi pełnymi znaczeń. Jednym z nich są imitacje stanowiące szczególny rodzaj estetyki obrazującej społeczne i estetyczne wzorce.  Z jednej strony są kopią ale również oryginałem posiadającym specyficzne cechy jak np. antynomiczność która stale poddaje w wątpliwość jego jakość. Podobnie ornamentyka, pieczątka stylowości którą łatwo można zastosować w wielu produkcjach, ujawnia rozwój form które łączą w sobie dawne i aktualne trendy często w sposób manieryczny bez genezy, kontekstu i zrozumienia. Owa manieryczność przybierająca stale na sile (w domyśle rezultat przyspieszenia) rodzi potrzebę bliższego poznania a następnie rozkodowania znaków i ich znaczeń. Innym kodem jest „bezbarwność” , odwołująca się do dawnych zapisów czarno–białych zarówno fotograficznych, filmowych jak i graficznych w odróżnieniu od zmysłowego i zabawowego chromatyzmu wywołuje szczególny stan skupienia i silne emocje skłaniając do intelektualnych analiz i refleksji.