Płocica Grażyna

dr hab. Grażyna Płocica, prof. uczelni 

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki

Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej II


gpl@asp.wroc.pl