Nowicki Christopher

Christopher Nowicki
Wydział Grafiki
Katedra Grafiki Warsztatowej
Pracownia Grafiki Warsztatowej

Urodziłem się 19 lutego 1950 roku w Toledo, stan Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki.

Od 1968 -1973 uczęszczałem na University of Toledo i Toledo Museum of Art. School of Design, na Wydział Sztuk Pięknych. Uzyskałem dyplom ukończenia uczelni 15.06.1973 roku. Od 1974 -1977 byłem studentem University of Washington w Seattle (USA) na Wydziale Grafiki.

Dyplom i tytuł magistra sztuk pięknych - Master of Fine Arts - otrzymałem 11.06.1977 r.

W 1975 podczas letnich kursów grafiki warsztatowej (University ofWashington) byłem asystentem u prof Johna Rossa i prof. Clare Romano. W roku akademickim 1975/76 i 1976/77 prowadziłem zajęcia z grafiki warsztatowej dla studentów I i II roku (University of Washington). W latach 1977 - 1984 prowadziłem kursy druku wklęsłego, litografii i serigrafii dla studentów Pratt Fine Art Center w Seattle (USA).

W latach 1993 - 2003 na zaproszenie Alaska Indian Art Center w Haines prowadziłem zajęcia z serigrafii.

W roku akademickim 1994/1995 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prowadziłem kurs mezzotinty dla studentów III roku Wydziału Grafiki. W 1995 roku zostałem zatrudniony na stanowisku wykładowcy na ASP we Wrocławiu, w Katedrze Grafiki, Wydziału Grafiki. W 1997 roku zostałem zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy na ASP we Wrocławiu w Katedrze Grafiki, Wydziale Grafiki.

W roku 2000 zostałem zaproszony do Falun w Szwecji i prowadziłem tam warsztaty dla artystów-grafików podczas Falun Graphics Workshop.

W roku 2001 prowadziłem kurs mezzotinty dla studentów (od trzeciego do piątego roku) z Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

W roku 2001 otrzymałem stanowisko adiunkta i zacząłem pracować w pracowni prof. Jacka Szewczyka. W latach 2001-2003 nauczałem mezzotinty i innych technik graficznych w pracowni prowadzonej przez prof. Jacka Szewczyka.

W roku 2003 zostałem kierownikiem Pracowni Serigrafii na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Książka 'Ekslibrisy Christophera Nowickiego' Wrocław 2002, wydawca Wiktor Dziulikowski.