Mandzios Christos

Christos Mandzios
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Pracownia Rzeźby - dyplomująca

Urodzony w 1954 roku we Wrocławiu w Polsce. Jego rodzice byli emigrantami politycznymi z Grecji...
Studia artystyczne w PWSSP we Wrocławiu rozpoczął w 1979 roku. Dyplom z zakresu rzeźby obronił w pracowni Leona Podsiadłego na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w lutym 1985 roku.

Od 1989 roku jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kwalifikacje I-go w dziedzinie rzeźby zdobył w 1996 roku, natomiast II-go stopnia w 2002.
Aktualnie zatrudniony jest w swojej macierzystej Uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego, prowadząc zajęcia w dyplomującej pracowni rzeźby. Od października 2005 roku pełni funkcje Kierownika Katedry Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP - Wrocław. Aktualnie jest Dziekanem Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Funkcję tę pełni od roku akademickiego 2008/2009 

W trakcie studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS), wcześniej tworząc i zakładając Tymczasowy Komitet Założycielski NZS na Uczelniach Wrocławskich. Był założycielem i przewodniczącym NZS w swojej Uczelni. Organizował w tym czasie między innymi strajki studenckie i akcje wspierające protesty społeczne. W stanie wojennym poszukiwany przez SB, ujęty w końcu lutego 1982 roku. Internowany i osadzony w Ośrodku dla Internowanych w Grodkowie. Zwolniony pod koniec lipca 1982. Inwigilowany i wzywany na przesłuchania. W trakcie internowania, jak również po zwolnieniu -w czasie przesłuchań- nakłaniany przez funkcjonariuszy SB do opuszczenia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej...

Jest rzeźbiarzem...
Rzeźba jest dla niego domeną organizacji przestrzennej, począwszy od organizacji konkretnego pojedynczego obiektu, poprzez organizację przestrzenną i relacje między kilkoma obiektami, do organizacji przestrzeni w szerokim i ogólnym rozumieniu, włączając w to również: organizację miejsca, ulicy, placu, skweru, dzielnicy, wioski, miasta, pejzażu, czy państwa wreszcie...
Na jego dorobek artystyczny składają się wystawy indywidualne, grupowe i zbiorowe w kraju i za granicą, a także zdarzenia i działania para-plastyczne. Bierze udział w sympozjach i konkursach rzeźbiarskich. Prowadzi spotkania autorskie, wykłady i warsztaty rzeźby... Jest organizatorem szeregu wystaw i zdarzeń para-plastycznych... Realizuje prace związane z architekturą i wyposażeniem wnętrz. W swoim dorobku posiada obiekty związane ze sztuką sepulkralną. Prowadzi działalność związaną z konserwacją dzieł sztuki i obiektów zabytkowych. Doświadczył również projektowania i realizacji prac scenograficznych do spektakli teatralnych... Jego prace i realizacje znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą.