Kucharski Janusz

Janusz Kucharski
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Technik Rzeźbiarskich / Kierownik Katedry/
Pracownia Rzeźby - dyplomująca
Pracownia Technik Rzeźbiarskich, Metal

Urodzony w 1946 roku we Wrocławiu.

Studia rzeźbiarskie w PWSSP we Wrocławiu w pracowniach doc. Borysa Michałowskiego i doc. Jerzego Boronia.Dyplom z rzeźby w 1971 roku. Wystawia w kraju i za granicą.Realizacje pomnikowe we Wrocławiu i w Legnicy.Realizacje rzeźbiarskie w Polsce, w Austrii i w Niemczech

Punktem wyjścia dla wielu moich prac rzeźbiarskich są różne zauroczenia, na które składa się pamięć kulturowa (mity, legendy).To uruchamia czas na kształtowanie. W momencie kształtowania zostają ślady pamięci, ikonograficzne. Ja przeżywam, przetwarzam przez wyobraźnię, kształt. Zostają ślady tego procesu (jakby skrzydełko, struktury, dodanie metalu do kamienia). Zaczyna działać logika formy i potem powrót, to tytuł pracy. Tytuł jest śladem procesu, odwołania się do inspiracji, ale nie jest wiążący formalnie.

Formy, jakby architektoniczne, są czyste – klarowne. Staram się budować je logicznie, prawie z matematyczną precyzją. Ta przejrzystość kompozycji potęguje czystość organizacji przestrzeni. Forma rzeźbiarska poddana głębokiej syntezie w sposób lapidarny nadaje nowe wartości elementom, które zostały wytworzone z innym przeznaczeniem. Użyty przedmiot tworzy nową jakość, nadaje mu nowe wartości intelektualne.

W swoich pracach posługuję się elementami łuku, koła, kuli, płaszczyznami przecinającymi te formy. Często używam pionów, jako elementu porządkującego. Z tych elementów tworzę kompozycje, wybierając dla nich uprzywilejowane sytuacje z wielkiej ilości relacji przestrzennych, jakie daje możliwość zetknięcia się np. kuli z otaczającą przestrzenią.

Reasumując moją twórczość rzeźbiarską mogę powiedzieć, że w sferze moich zainteresowań leżą obszary, które wiążą się szeroko z pojęciem rzeźby i przestrzeni. Znajduję ogromne zadowolenie w rozwiązywaniu gry mas, formy, kierunków itp. W dyscyplinie, dociekliwości, poszukiwaniu piękna, w grze tymi środkami.

Janusz Kucharski