INFORMACJE DLA STUDENTÓW

STYPENDIA WYJAZDOWE

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH O WSPÓŁPRACY
Uczelnia umożliwia studentom ASP wyjazdy stypendialne na studia w ramach europejskiego Programu Erasmus+ oraz do krajów nie uczestniczących w Programie na podstawie międzyuczelnianych umów o współpracy (kraje pozaueuropejskie, Rosja, Ukraina, Białoruś, Mongolia).

WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Z praktyk mogą skorzystać studenci ASP oraz absolwenci uczelni, pod warunkiem, że zostaną zrekrutowani na ostatnim roku studiów (najbliższa rekrutacja: luty 2018).

!!!UWAGA!!!

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZOSTAŁA PREDŁUŻONA DO KOŃCA MAJA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ KOMPLETNYCH ZGŁOSZEŃ