Graczyk Waldemar

Waldemar Graczyk

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Katedra Malarstwa

Waldemar Graczyk

Urodzony 2 maja 1955 roku w Ziębicach. Studiował we wrocławskiej PWSSP na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i projektowania malarstwa w architekturze uzyskał w 1986 roku w pracowniach pod kierunkiem prof.: Zbigniewa Karpińskiego i Mieczysława Zdanowicza. W 1985 roku został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta stażysty w Pracowni Malarstwa prof. Jana Kondratowicza. Po roku awansował na asystenta a w 1994 po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia na stanowisko adiunkta. Kwalifikacje II stopnia uzyskał w 2001 roku a w 2002 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2015 roku jest profesorem tytularnym. Jest zatrudniony w Katedrze Malarstwa. Prowadzi XIII Pracownię Malarstwa i Rysunku (pracownia dyplomująca) na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo i projektowanie graficzne.

Udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu wystawach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i środowiskowym w ważnych i znaczących galeriach Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Bielsko-Białej, Poznania, Częstochowy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Torunia, Wałbrzycha oraz zagranicą między innymi w Mons (B), Brunszwiku, Buttenheim, Wiesbaden (D).

Nagrody, wyróżnienia, stypendia: 1988r. - XIV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (III Nagroda); 1987r. i 1988 - Stypendium Ministra Kultury i Sztuki; 1989r. - I pokonkursowa Wystawa Malarstwa im. Eugeniusza. Gepperta we Wrocławiu (Wyróżnienie); 2003r – 5 Biennale Małych Form Malarskich w Toruniu (nagroda fundowana)