Kaczmarska Małgorzata

dr hab. Małgorzata Kaczmarska, as.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Katedra Mediacji Sztuki


m.kaczmarska@asp.wroc.pl