Gnacek Stanisław

prof. Stanisław Gnacek

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Mebla

Pracownia Podstaw Kształtowania

s.gnacek@asp.wroc.pl   

sgn@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

Podstawy Kształtowania


Urodzony w 1952 r. w Nockowej w woj. podkarpackim, w 1978 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Studium Projektowania Ceramiki i Szkła w zakresie projektowania szkła.

W 1978r. zostałem zatrudniony w macierzystej uczelni na Wydziale AW i W jako asystent, obecnie jako profesor prowadzę Pracownię Podstaw Kształtowania. Moja praca dotyczy głównie opracowania metody interpretacji założeń projektowych w materiale. Wspólne doświadczenia, które rozwijam jako dydaktyk, pozwalają nie tylko studentom tworzyć głębię i ramy twórczych działań. Jako projektant wybieram sposoby dla wyrażenia siebie w zamierzeniach łączących często nowoczesność z tradycją ujętą w syntezę tak, aby wynik nie stracił nic ze świeżości w zbliżeniu do rangi sztuki. Moje przedsięwzięcia dotyczą głównie tworzenia detali do wnętrz (metal, szkło, kamień), w których stosuję zabiegi użyteczności zintegrowanej z wybranym kontekstem przestrzennym, przez co nabierają charakteru szczególnego bytu wzajemnie się dopełniając. Własnoręczne dokonania przestrzenne, rzeźbiarskie realizacje obiektów około meblowych, malarstwo czy grafika pozwalają mi dotykać i odkrywać nieznane obszary, które poszerzają moją sprawność wypowiedzi artystycznej. 

Nagrody i stypendia

2014 –Nagroda Rektora ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, indywidualna, II stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i projektowo-artystyczne

2011 – Odznaka honorowa Zasłużony dla kultury polskiej nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2004 – Nagroda Rektora ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, indywidualna, II stopnia za całokształt działalności artystycznej, organizacyjnej i dydaktycznej 

Wystawy

2017 – Sztuka i design, wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Zamek, Ostróda

2013 – Nie tylko dokument, wystawa indywidualna, Galeria Kuźnicza, Wrocław

2011 – Interakcje przestrzenne, wystawa indywidualna, Brama Wrocławska, Oleśnica

2005 – Miedź, stal, szkło, wystawa indywidualna,  Muzeum Miedzi, Legnica

2003 – Wibracje przestrzenne, wystawa indywidualna, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 

Konferencje

2016 – Konferencja Czytania Erdelowskie, wykład i prezentacja multimedialna, Użgorod, Ukraina

Publikacje

2017 – Metal i szkło środkiem innowacyjnego wyrazu w architekturze, artykuł w wyd. Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy Zakarpackiej Akademii Sztuki w Użgorodzie