Gnacek Stanisław

Stanisław Gnacek
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Architektury Wnętrz
Pracownia Podstaw Kształtowania

Urodzony w 1952 r. W 1978 roku ukonczył wrocławską PWSSP i uzyskał dyplom w zakresie projektowania szkła. W tym tez roku podejmuje prace dydaktyczną w macierzystej uczelni. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi Pracownie Podstaw Kształtowania na Wydziale AW i W ASP we Wrocławiu.
Poruszanie się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki, pozwala mu na eksperymenty strukturalne w obrebie wielu materiałów i wychodzenie poza ustalone granice ich postrzegania.