Dotacje przyznane w 2020 roku

Dotacje przyznane w 2020 roku:

Gmina Wrocław

Obrazek 3

  • Wydawnictwo albumowe –„Eugeniusz Smoliński” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
  • Przygotowanie i opublikowanie pisma artystycznego Format nr 85
  • Wystawy form przestrzennych dyplomantów ASP pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu- Ala Savaschevich, Michał Wasiak, Janina Kudlaszyk, Muchan Wang 
  • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru Wrocławia jako miasta nauki (Visiting Professors)
  • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki – „Było, jest i będzie – Piękne czasy”
  • Przeprowadzenie i przygotowanie wykładów oraz warsztatów online 
  • pt.: "WYTWÓRCZO".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Program Edukacja artystyczna: VI Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów- Wrocław 2020
  • Program Infrastruktura szkolnictwa artystycznego: Zakup wyposażenia i urządzeń do pracowni specjalistycznych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Inne:

  • Album „Konrad Jarodzki” w ramach cyklu: Wrocławskie środowisko artystyczne