WOLNE TERMINY W GALERIACH ASP

Nabór uzupełniający wniosków na wydarzenia wewnętrzne w roku 2022 – termin naboru 30 listopada 2021

W związku z rozpatrzeniem w czerwcu br. przez Radę Wystawienniczą ASP wniosków na wydarzenia w roku kalendarzowym 2022 i zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora nr I/71/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., informujemy, iż w uzupełniającym naborze wniosków, który odbędzie się 30 listopada br. można wnioskować na następujące wolne terminy w roku 2022:

Neon – brak wolnych terminów

Aula – I połowa stycznia, I połowa lutego, II połowa kwietnia, II połowa maja, II połowa lipca, I i II połowa września, II połowa grudnia

Przed Aulą – I i II połowa stycznia, I połowa lutego, I i II połowa kwietnia, II połowa maja, II połowa lipca, I i II połowa września, II połowa grudnia

Za Szkłem: I połowa stycznia, II połowa maja, I połowa czerwca, II połowa lipca, I i II połowa sierpnia, II połowa września

Postument (przestrzeń przed galerią za Szkłem) – I połowa stycznia, II połowa marca, I i II połowa kwietnia i maja, II połowa lipca, I i II połowa sierpnia i września, II połowa października, II połowa listopada, II połowa grudnia

Gablota przy Rektoracie – I połowa stycznia, I połowa lutego, I i II połowa marca, I połowa kwietnia, I i II połowa maja, I połowa czerwca, II połowa lipca, I i II połowa sierpnia i września, II połowa października, II połowa listopada, I i II połowa grudnia.

Pod Psem (pl. Polski) – I i II połowa stycznia, I połowa lutego, I połowa marca, II połowa kwietnia, I i II połowa maja, I i II połowa lipca, sierpnia, września, października, listopada i grudnia.

Hol CSU – I i II połowa stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja; I połowa czerwca, II połowa lipca, I i II połowa sierpnia i września, I połowa października, I i II połowa listopada i grudnia

galeria Exit (ul. Hubska 44-48)– brak wolnych terminów

galeria Sztuka na miejscu (ul. Łaciarska 4, wystawy w układzie miesięcznym) – styczeń, marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień.

Wnioski należy składać do 15 listopada na formularzu i zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie organizacji wydarzeń wewnętrznych – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr I/70/2021 z dnia 15.06.2021.

Wystawy – jeśli nie zaznaczono tego inaczej, odbywają się z układzie dwutygodniowym.


informacja: Patrycja Sikora

Załączniki