25-lecie Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

Szanowni Państwo,
w październiku 2021 roku mija 25 lat od powstania Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Pracownicy wydziału chcąc uczcić tę rocznicę zaproponowali wiele wydarzeń i działań artystycznych, które będą prezentowane na tej stronie. Będą pojawiać się także informacje o wydarzeniach związanych z obchodami 25-lecia Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

WAŻNIEJSZE DATY W HISTORII WYDZIAŁU GRAFIKII I SZTUKI MEDIÓW


1996 – Utworzenie Wydziału Grafiki. W jego skład weszły: Katedra Grafiki i Katedra Wiedzy Wizualnej. Dziekanem wydziału mianowany został prof. Eugeniusz Smoliński.

1997 – Nadanie Radzie Wydziału Grafiki uprawnień do prowadzenia przewodów I i II stopnia w dyscyplinie grafika. Powołanie w Katedrze Wiedzy Wizualnej Pracowni Grafiki Intermedialnej.

1999 – Przekształcenie Katedry Grafiki w dwie katedry: Katedrę Grafiki Warsztatowej i Katedrę Projektowania Graficznego. Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki prof. Jana Jaromira Aleksiuna.

2002 – Rozpoczęcie zajęć w nowych pomieszczeniach uczelni przy ul. F. Modrzewskiego. Powołanie, w ramach Studium Projektowania Graficznego, uzupełniających, 2-letnich studiów magisterskich (2-letnie, licencjackie Studium Projektowania Graficznego powołano w 1995 roku. Było to pierwsze studium licencjackie w uczelni).

2003 – Powołanie studiów zaocznych I stopnia na kierunku grafika, specjalizacja fotografia i multimedia. Pracownia Fotografii, usytuowana do tej pory w Katedrze Projektowania Graficznego, wchodzi w skład Katedry Wiedzy Wizualnej.

2005 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki prof. Ludwika Żelaźniewicza.

2005 – Przemianowanie Katedry Wiedzy Wizualnej na Katedrę Sztuki Mediów.

2006 – Na studiach stacjonarnych kierunku grafika wyodrębnione zostały trzy specjalności: grafika warsztatowa (z przedmiotem kierunkowym grafika warsztatowa), projektowanie graficzne (z przedmiotami kierunkowymi: projektowanie graficzne i rysunek zawodowy) oraz sztuka mediów (z przedmiotami kierunkowymi: grafika intermedialna i fotografia). Powołanie niestacjonarnych studiów II stopnia fotografia i multimedia.

2007 – Zaczyna działać kierunek sztuka mediów. Nadanie przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na wniosek Wydziału Grafiki, tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Różewiczowi.

2008 – Zmiana nazwy Wydziału Grafiki na Wydział Grafiki i Sztuki Mediów.

2012 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów prof. Jacka Szewczyka. Oddanie do użytku nowego obiektu naukowo-dydaktycznego akademii – Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, mieszczącego się przy ul. Traugutta 19/21, w którym znalazły miejsce pracownie wydziału. Powołanie na wydziale studiów stacjonarnych III stopnia na kierunkach: grafika i sztuka mediów.

2013 – Powołanie studiów podyplomowych: Interdisciplinary Printmaking w języku angielskim oraz postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna (prowadzone do 2015 r.). Utworzenie specjalności fotografia na kierunku sztuka mediów.

2014 – Utworzenie na wydziale trzyletnich, niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, zmiana nazwy Katedry Grafiki Warsztatowej na Katedrę Grafiki Artystycznej.

2015 – Nadanie przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na wniosek Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, tytułu doktora honoris causa Mikaelowi Kihlmanowi.

2018 – Uruchomienie stacjonarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich z wykładowym językiem angielskim oraz niestacjonarnych międzywydziałowych studiów II stopnia z wykładowym językiem angielskim.

2020 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dr. hab. Marka Grzyba.

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 25-LECIA WYDZIAŁU GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW


PAŹDZIERNIK 2020

Wystawa Magdaleny Wosik "Kilka plakatów" w Galerii Salonik w Kinie Astra, Oborniki Śląskie

Kurator / organizator: dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa "Odmienne ślady litografii" w Centrum Spotkania Kultur, Lublin

Kurator / organizator: dr hab. Anna Trojanowska, prof. uczelni

INFORMACJA O WERNISAŻU

FOTORELACJA Z WERNISAŻU

RELACJA Z WERNISAŻU


LISTOPAD 2020

Projekt Random Check w ramach Festiwalu Sacrum Profanum 2020

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Maja Wolińska, prof. uczelni; dr Marcin Rupociński, ad.

INFORMACJE O PROJEKCIE

RANDOM CHECK online

------------------

Wystawa "Fukudenkai Dom Nadziei" w Galerii przed Rektoratem, ASP Wrocław

Kurator / organizator: mgr Grzegorz Osowski, as.

INFORMACJA O WYSTAWIE


GRUDZIEŃ 2020

Wystawa Jacka Szewczyka "Grafiki i rysunki pandemiczne" w Galerii Rektorat, Uniwersytet Zielonogórski 

Kurator / organizator: prof. Jacek Szewczyk

NAGRANIE Z WERNISAŻU

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa Aleksandry Janik "Orbis interior / Orbis exterior" w 331 Arts Chiyoda, Studio & Gallery IN 3331, Tokio

Kurator / organizator: prof. Aleksandra Janik

INFORMACJA O WYDARZENIU

INFORMACJA O REZYDENCJI

INFORMACJA O WYSTAWIE


STYCZEŃ 2021

Wystawa "Artysta w czasie zarazy" vol. 1  w Galerii przed Rektoratem, ASP Wrocław

Kuratorzy / organizatorzy: prof. Anna Janusz-Strzyż; dr Mariusz Gorzelak, ad.

------------------

Wystawa "Bookmacherzy" w Galerii Zamostek, MBP Opole 

Kurator / organizator: dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

INFORMACJA O WYSTAWIE


LUTY 2021

Wystawa "PrintcardWroclaw exhibition/exchange/existance" vol. 1 w Galerii KINO, Wrocław

Kurator / organizator: dr Mariusz Gorzelak, ad.

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa "Artysta w czasie zarazy" vol. 2  w Centrum Kultury Agora, Wrocław

Kuratorzy / organizatorzy: prof. Anna Janusz-Strzyż; dr Mariusz Gorzelak, ad.

NAGRANIE Z WERNISAŻU

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa online "Plakat zaangażowany" na platformie Kunstmatrix 

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Tomasz Pietrek, prof. uczelni; dr Michał Matoszko, ad.

INFORMACJA O WYSTAWIE


MARZEC 2021

Wystawa online "PrintcardWroclaw exhibition/exchange/existance" vol. 2 na platformie Kunstmatrix 

Kurator / organizator: dr Mariusz Gorzelak, ad.

INFORMACJA O WYSTAWIE

WYSTAWA ONLINE

FB PRINTCARD WROCŁAW

------------------

Wystawa Magdaleny Wosik "Rysunki moralnego niepokoju" w Galerii KINO, Wrocław

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Marek Grzyb, prof. uczelni; dr hab. Piotr Komorowski, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa Anny Trojanowskiej "Litografie" w galerii Sztuka na Miejscu 

Kurator / organizator: dr hab. Anna Trojanowska, prof. uczelni

INFORMACJE O WYSTAWIE

FOTORELACJA Z WERNISAŻU


KWIECIEŃ 2021

Wystawa Anny Kodź "Formy przejściowe" w galerii KINO

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Marek Grzyb, prof. uczelni; dr hab. Piotr Komorowski, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

INFORMACJA O WYSTAWIE


MAJ 2021

Wystawa "It is happening again: Doppelgänger " w galerii MD_S

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Tomasz Pietrek, prof. uczelni; dr Michał Matoszko, ad.

INFORMACJA O WYSTAWIE

FOTORELACJA Z WERNISAŻU

------------------

Wystawa online "Wzorowa 21" na platformie Kunstmatrix 

Kurator / organizator: dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

WYSTAWA ONLINE

------------------

Wystawa online "Whisper & Noises" na platformie Kunstmatrix 

Kurator / organizator: dr Paweł Puzio, as.

INFORMACJA O WYSTAWIE

WYSTAWA ONLINE


CZERWIEC 2021

Wystawa Magdaleny Wosik "Rysunki z temperamentem, ale bez polotu" w galerii Sztuka na Miejscu 

Kurator / organizator: dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa "pOLIGRAFIKA" w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

Kurator / organizator: mgr Karolina Wiśniewska, as.

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa Macieja Majchrzaka "Wystawka. Słowniczek projektowania pisma"  cz. 1. w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

Kurator / organizator: mgr Maciej Majchrzak, as.

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa Beaty Filipowicz/Beatnik "Wszystko gra" w Galerii KINO, Wrocław

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Marek Grzyb, prof. uczelni; dr hab. Piotr Komorowski, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE


LIPIEC 2021

Wystawa Magdaleny Wosik "To i Owo" w Miejskim Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu

Kurator / organizator: dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE

------------------

Wystawa "Pracownia Książki prezentuje..." w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie 

Kuratorzy / organizatorzy: dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

INFORMACJA O WYSTAWIE