25-lecie Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

Szanowni Państwo,
w październiku 2021 roku mija 25 lat od powstania Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Pracownicy wydziału chcąc uczcić tę rocznicę zaproponowali wiele wydarzeń i działań artystycznych, które będą prezentowane na tej stronie. Będą pojawiać się także informacje o wydarzeniach związanych z obchodami 25-lecia Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

WAŻNIEJSZE DATY W HISTORII WYDZIAŁU GRAFIKII I SZTUKI MEDIÓW


1996 – Utworzenie Wydziału Grafiki. W jego skład weszły: Katedra Grafiki i Katedra Wiedzy Wizualnej. Dziekanem wydziału mianowany został prof. Eugeniusz Smoliński.

1997 – Nadanie Radzie Wydziału Grafiki uprawnień do prowadzenia przewodów I i II stopnia w dyscyplinie grafika. Powołanie w Katedrze Wiedzy Wizualnej Pracowni Grafiki Intermedialnej.

1999 – Przekształcenie Katedry Grafiki w dwie katedry: Katedrę Grafiki Warsztatowej i Katedrę Projektowania Graficznego. Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki prof. Jana Jaromira Aleksiuna.

2002 – Rozpoczęcie zajęć w nowych pomieszczeniach uczelni przy ul. F. Modrzewskiego. Powołanie, w ramach Studium Projektowania Graficznego, uzupełniających, 2-letnich studiów magisterskich (2-letnie, licencjackie Studium Projektowania Graficznego powołano w 1995 roku. Było to pierwsze studium licencjackie w uczelni).

2003 – Powołanie studiów zaocznych I stopnia na kierunku grafika, specjalizacja fotografia i multimedia. Pracownia Fotografii, usytuowana do tej pory w Katedrze Projektowania Graficznego, wchodzi w skład Katedry Wiedzy Wizualnej.

2005 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki prof. Ludwika Żelaźniewicza.

2005 – Przemianowanie Katedry Wiedzy Wizualnej na Katedrę Sztuki Mediów.

2006 – Na studiach stacjonarnych kierunku grafika wyodrębnione zostały trzy specjalności: grafika warsztatowa (z przedmiotem kierunkowym grafika warsztatowa), projektowanie graficzne (z przedmiotami kierunkowymi: projektowanie graficzne i rysunek zawodowy) oraz sztuka mediów (z przedmiotami kierunkowymi: grafika intermedialna i fotografia). Powołanie niestacjonarnych studiów II stopnia fotografia i multimedia.

2007 – Zaczyna działać kierunek sztuka mediów. Nadanie przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na wniosek Wydziału Grafiki, tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Różewiczowi.

2008 – Zmiana nazwy Wydziału Grafiki na Wydział Grafiki i Sztuki Mediów.

2012 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów prof. Jacka Szewczyka. Oddanie do użytku nowego obiektu naukowo-dydaktycznego akademii – Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, mieszczącego się przy ul. Traugutta 19/21, w którym znalazły miejsce pracownie wydziału. Powołanie na wydziale studiów stacjonarnych III stopnia na kierunkach: grafika i sztuka mediów.

2013 – Powołanie studiów podyplomowych: Interdisciplinary Printmaking w języku angielskim oraz postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna (prowadzone do 2015 r.). Utworzenie specjalności fotografia na kierunku sztuka mediów.

2014 – Utworzenie na wydziale trzyletnich, niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, zmiana nazwy Katedry Grafiki Warsztatowej na Katedrę Grafiki Artystycznej.

2015 – Nadanie przez Senat Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na wniosek Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, tytułu doktora honoris causa Mikaelowi Kihlmanowi.

2018 – Uruchomienie stacjonarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich z wykładowym językiem angielskim oraz niestacjonarnych międzywydziałowych studiów II stopnia z wykładowym językiem angielskim.

2020 – Mianowanie na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dr. hab. Marka Grzyba.