Festiwal Malarstwa

6. FESTIWAL MALARSTWA

1 – 31 maja 2021

Przestrzenie wystawiennicze Wrocławia

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia serii wystaw zorganizowanych w ramach dotychczasowego Festiwalu Malowania.

W bieżącym roku wydarzenie nazywamy Festiwalem Malarstwa.

Od 01 do 31 maja 2021, w różnych przestrzeniach wystawienniczych Wrocławia zaprezentujemy prace znakomitych Artystów- Dydaktyków, studentów i doktorantów Wydziału Malarstwa.

Artyści zadbali o różnorodność i temperament wypowiedzi.

Maj to miesiąc wrocławskiego malarstwa.

***

STREFA KOMFORTU”, Galeria „Sztuka na Miejscu: ul. Łaciarska 4, Wrocław 

Wystawa Dydaktyków Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kuratorki: Anna Szewczyk, Marta Borgosz

WERNISAŻ: 05.05.2021, godz.18.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 01-30.05.2021

Fotorelacja z wernisażu 

Dokumentacja wystawy

Ekspansywnie rozwijająca się w internecie popularna wersja psychologii społecznej dostarcza wielu rad w różnych kwestiach życiowych, włącznie z dążeniem do szczęścia. Szczególnie wiele stron internetowych poświęconych jest zagadnieniu „strefy komfortu”. Na ogół pozostawanie w tej strefie rozumiane jest tam jako sytuacja utrudniająca rozwój osobisty człowieka, gdyż wiąże się z działaniem według schematów i utartych przyzwyczajeń, wprowadzając stan psychicznej i intelektualnej stagnacji. Porady blogerów zajmujących się ta kwestią nakazują nieustanne wychodzenie ze strefy komfortu, podejmowanie ryzyka w imię wyższych celów.

Taka interpretacja „strefy komfortu” radykalnie przeciwstawia się tradycyjnemu rozumieniu tego pojęcia w duchu hedonizmu i sybarytyzmu. W tamtym paradygmacie było to określenie o sensie pozytywnym, oznaczające wygodny tryb życia w luksusach i dostatku, będący tu istotą życia i jego celem. Warto więc obecnie zastanowić się ponownie nad pojęciem „strefy komfortu” i spróbować ustalić jego zakres i znaczenie.

UCZESTNICY WYSTAWY:

Babicz Karol, Borgosz Marta, Gaj Malwina, Groń Marcelina, Grulkowski Jarosław ,Huculak Łukasz, Jakubek Marek, Jarczewski Jacek, Jarodzka Anastazja, Kaniowski Wojciech, Kielan Piotr, Kmita Piotr, Kołodziejczyk Anna, Kowalska-Szewczyk Anna, Kozera-Radomska Bogna, Kramm Anna Maria, Kuczma Marian Waldemar, Kulig Marek, Lecnim Kasper, Lewandowski-Palle Paweł, Lubach Milena, Marek Michał, Milecka Daria, Moskowczenko Kamil, Mucha Sylwia, Nowińska Joanna, Pabich-Szmyt Jarosława, Promna Marlena, Pukocz Wojciech, Radziszewski Bartosz,  Rafałowicz Andrzej, Ruciak Sonia, Sap Patrycja, Saul Piotr, Sikorski Michał, Skarbek Krzysztof, Smużniak Norman, Szymczakowska  Marta,  Tyszkowski Piotr, Wałaszek Andrzej, Wiktor Tomasz.

***

SEGMENT”, Galeria Neon, ASP Wrocław

Wystawa Dydaktyków Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kuratorzy: Wojciech Pukocz, Sonia Ruciak

WERNISAŻ: 19.05.2021, godz.16.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 06 - 30.05.2021

Fotorelacja z wernisażu

Dokumentacja wystawy

Potrzeba planowania i organizacji przestrzeni pozwala poznać reguły rządzące kompozycją. Segment z definicji oznacza fragment, budulec, ma znamiona modułowości, buduje całość z powtarzających się części składowych. Wystawa jest zapowiedzią odbudowy metafizycznego zadania architektury, odnalezieniem równowagi pomiędzy artystycznym, architektonicznym i technologicznym aspektem kreowania przestrzeni.Architektoniczne detale, budynki, obiekty lub ich fragmenty...- to pogląd na otaczającą strukturę zgodny z naszą wrażliwością, subiektywnym odbiorem. Zaprezentowane na wystawie obrazy, poprzez rewizję materii, struktur, modułów wskażą na obszary, jakimi współcześni artyści postrzegają architekturę.„Segment” to zbiór indywidualnych malarskich opracowań, osobne wyzwania, dążenie do poznania, oswojenia i zrozumienia. Budujemy ze wspomnień, doznań z marzeń- to nasze tworzywo, część składowa, sposób na zaznaczenie obecności, wyróżnienia się w otaczającą przestrzeni- Pragnienie zaakcentowania nowych horyzontów.

UCZESTNICY WYSTAWY:

Borgosz Marta, Chmielowiec Adam, Dłużewski Jacek, Graczyk Waldemar, Groń Marcelina, Grulkowski Jarosław, Huculak Łukasz, Jakubek Marek, Jarczewski Jacek, Kołodziejczyk Anna, Kowalska-Szewczyk Anna, Kozera-Radomska Bogna, Kramm Anna Maria, Kulig Marek, Lupa Wojciech, Lewandowski-Palle Paweł, Lubach Milena, Merkel Janusz, Milecka Daria, Minciel Kasper, Moskowczenko Kamil, Mucha Sylwia, Nowińska Joanna, Pabich-Szmyt Jarosława, Pintal Przemysław, Promna Marlena, Pukocz Wojciech, Radziszewski Bartosz, Ruciak Sonia, Rusicka Irmina, Sap Patrycja, Saul Piotr, Sikorski Michał, Skarbek Krzysztof, Smużniak Norman, Szymczakowska  Marta, Tyszkowski Piotr, Wałaszek Andrzej, Wiktor Tomasz.

***

„PAPIERY WARTOŚCIOWE” - „Galeria za szkłem” ASP Wrocław.

Wystawa Dydaktyków Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kurator: Marek Kulig

WERNISAŻ: 19.05.2021, godz.15.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 11-30.05.2021

Fotorelacja z wernisażu

Dokumentacja wystawy

Papiery wartościowe - czy chodzi tylko o zestawienie znaczeń: ekonomia - sztuka?

Rzecz dotyczy jedynie gry słów, skupienia uwagi na prostej analogii? Nie ulega wątpliwości, że zapewne i to – takie rozumienie także jest możliwe. Jednak w tej paraleli dostrzegalna jest również większa złożoność. 

Wystawa opatrzona takim tytułem, staje się osobliwym przypomnieniem i wskazaniem, iż istnieje szczególne „coś” – pewien obszar, zestaw cech, które decydują o wyjątkowości obrazu, rysunku, kolażu, grafiki czy fotografii. Cechy te pozwalają lokować dzieło plastyczne w zbiorze przedmiotów wartościowych. 

Gdy dopuścimy, że wartość ta jest bezsporna, to czy w ślad za ekonomiczną definicją wyrażenia „papier wartościowy” i niemal ciągiem wymienianych w niej produktach typu: weksel, bon, obligacje itd. - nie powinno uznać się a priori, iż w tym zestawie pojęć, należyte miejsce powinien zająć także unikalny produkt twórczy? Zwłaszcza – co zdaje się w tym miejscu pełnić funkcję dopełnienia – że do ucieleśnienia owego dzieła miałby być zastosowany jedyny w swoim rodzaju materiał, jakim jest papier.

Wystawa ma być zbiorem prac papierowych, wykonanych przez artystów – dydaktyków, zatrudnionych na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu.

UCZESTNICY WYSTAWY:

Chmielowiec Adam, Dłużewski Jacek, Gaj Malwina, Jakubek Marek, Jarczewski Jacek, Jarodzka Anastazja, Kołodziejczyk Anna, Kowalska- Szewczyk Anna, Kozera- Radomska Bogna, Kramm Anna Maria, Kulig Marek, Marek Michał, Milecka Daria, Moskowczenko Kamil, Nowińska Joanna, Pintal Przemek, Promna Marlena, Pukocz Wojciech, Radziszewski Bartosz, Rafałowicz Andrzej, Ruciak Sonia, Sap Patrycja, Saul Piotr, Sikorski Michał, Skarbek Krzysztof, Smużniak Norman, Tyszkowski Piotr, Wiktor Tomasz.

***

Psy i Suki”, Galeria „EXIT”, ul. Hubska 44- 48, Wrocław (teren Browaru Mieszczańskiego)

Wystawa Dydaktyków Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kuratorzy: Michał Sikorski, Milena Lubach, Tomasz Wiktor

WERNISAŻ: 25.05.2021, godz.17.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 17-31.05.2021

Fotorelacja z wernisażu 

Dokumentacja wystawy

Kolokwialny tytuł wystawy niesie za sobą szereg skojarzeń. Jest mocno określony i naznaczony. Oto po raz kolejny nasza rzeczywistość znalazła się na skraju…

„Dobra zmiana” kreśli szablony, które sprawiają, że znaczna większość staje się niechcianą odmiennością. To one dominują, rządzą, odbierają podstawowe prawa, dyskryminują, ukazując prawdziwe intencje. „Psy i Suki”, dają nam szansę obnażenia absurdów „utopii” do której zmierzamy. Metody działania dobrze już znane powracają. Utrwalają podziały, skłócają,

przejmują kontrolę nad „skrojonymi” na miarę jednostkami. Twórcy pozostawieni sami sobie, stają przed trudnym wyborem. Pojawiają się pytania.

W jakim miejscu znajduje się sztuka? Czemu obecnie służy? Czy jest już zbędna? Czy stała się zakłócającym elementem, czy też ważnym i silnym narzędziem?

UCZESTNICY WYSTAWY:

Borgosz Marta, Frankowska Katarzyna, Janczak- Wałaszek Elżbieta, Jarodzki Paweł, Kaucz Joanna, Kmita Piotr, Kowalska- Szewczyk Anna, Kozera- Radomska Bogna, Lubach Milena, Marek Michał, Milecka Daria, Minciel Kasper, Ogrodzka Iwona, Promna Marlena, Pukocz Wojciech, Radziszewski Bartosz, Ruciak Sonia, Rusicka Irmina, Skarbek Krzysztof, Sikorski Michał, Wałaszek Krzysztof, Wiktor Tomasz.

***

END”, Galeria „Arsenał”: ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław 

Wystawa Dydaktyków Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kuratorka: Agnieszka Kłos

WERNISAŻ: 21.05.2021, godz.16.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 19-31.05.2021

Fotorelacja z wernisażu 

Dokumentacja wystawy

Wystawie patronuje zdanie z Hegla: „Z historii uczymy się, że nie uczymy się z historii”. Skoro przeszłość nie służy do nauki i lekcji wyciągania wniosków, czym jest i czym może się stać w koncepcji artystycznej? Czy nawiązuje tylko do czasów minionych, wspomnień, resentymentu wobec tego, czego już nie ma? 

Przeszłość była traktowana jako rezerwuar wyobrażeń, fantazmatów i wspomnień, które ułożone według określonego klucza lub scenariusza, gwarantowała pokoleniom względne poczucie bezpieczeństwa. Wirus zmienił postrzeganie przeszłości, bo wyznacza nam nowe ramy teraźniejszości i zamyka przyszłość. To nie jest „nowa normalność” – to nowa anomalia. 

Czym jest zatem koniec? Podsumowaniem okresu tworzenia; widokiem pustej tubki po farbie, zamknięciem cyklu, czy powrotem do przeszłości, pierwotnego szkicu lub wyobrażenia? 

Czy koniec w przestrzeni artystycznej istnieje? I czym jest wspólnota malarzy i artystów, zgromadzonych wokół jednego czasu i przestrzeni? Według Haralda Welzera, autora „Samodzielnego myślenia”, wiedza na jest warunkiem wystarczającym do zmiany stosunków. 

Czy sztuka jest zatem warunkiem lub stwarza warunki wystarczające do zmiany stosunków?

Czy daje nam możliwość wejścia w rytuał, który podtrzyma więzi kulturowe?

Wystawa i środowisko artystyczne to elementy rezyliencyjne, mogące oznaczać odporność na obciążenia i zagrożenia. To cecha społeczna, która może pomóc poradzić sobie ze skutkami katastrof. Czy artyści jako grupa posiada cechy, które Aaron Antonovsky, po drugiej wojnie światowej i wyzwoleniach z obozów koncentracyjnych, w stosunku do dzieci, które przeszły przez obóz bez większych, jak się zdawało, ran, nazwał „nie do zranienia”? Pojęcie rezyliencji określa ludzi, którzy odporni są na naciski, stres, przeciążenie, pozostając zdolnymi do pracy, na przykład pracy twórczej. 

„End” zasadza się zatem na dwóch ważnych aspektach: końcu i świadomym jego doświadczaniu oraz zjawisku rezyliencji jako zachowania ozdrowieńczego, pozwalającego przetrwać jednostce lub społeczności w trudnych czasach. Logika uwspólnotowienia może dysponować potężną siłą. 

UCZESTNICY WYSTAWY:

Babicz Karol, Borgosz Marta, Chmielowiec Adam, Dłużewski Jacek, Graczyk Waldemar, Groń Marcelina, Grulkowski Jarosław, Huculak Łukasz, Jakubek Marek, Jarczewski Jacek, Jarodzka Anastazja, Kmita Piotra, Kołodziejczyk Anna, Kowalska- Szewczyk Anna, Kozera-Radomska Bogna, Kulig Marek, Lewandowski- Palle Paweł, Marek Michał, Minciel Kasper, Moskowczenko Kamil, Mucha Sylwia, Nowińska Joanna, Pintal Przemek, Pukocz Wojciech, Rafałowicz Andrzej, Ruciak Sonia, Sap Patrycja, Saul Piotr, Skarbek Krzysztof, Smużniak Norman, Wiktor Tomasz. 

***

WYSTAWY DEDYKOWANE DOKTORANTOM I STUDENTOM:

Róża jest różą” Browar Mieszczański, u. Hubska 44-48, Wrocław

Wystawa doktorantów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021 

Kuratorka: Alicja Pruchniewicz

WERNISAŻ: 25.05.2021, godz.17.30

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 17-31.05.2021

Fotorelacja z wernisażu

Dokumentacja wystawy 

Czym jest przedmiot sztuki wobec doświadczenia i jakie znaczenie ma sztuka z codziennym doświadczeniem? Tytułowy cytat Gertrudy Stein odnoszący się do bezpośredniego postrzegania rzeczywistości i teorii pragmatyzmu skupia się na relacjach między doświadczeniem a życiem codziennym. John Dewey, reprezentant filozofii pragmatycznej, w swojej teorii sztuki traktował doświadczenie estetyczne jako źródło zdobywania wiedzy, które stanowi najwyższy przejaw natury. Czy współczesna sztuka zmierza ku bezpośredniemu doświadczeniu czy wręcz przeciwnie? Jak odnoszą się do tego zagadnienia uczestnicy wystawy?

Studia doktoranckie stwarzają możliwość nieskrępowanego rozwoju twórczego, zetknięcia się z różnymi postawami i dziedzinami sztuki. Takie podejście do nauki i sztuki tworzy wyjątkowo korzystne środowisko dla rozwoju autentycznych osobowości artystycznych. 
Ekspozycja zindywidualizowanych postaw twórczych doktorantów w galerii Browaru Mieszczańskiego, łamiącej klasyczne zasady przestrzeni galeryjnej, stwarza możliwość zmniejszenia dystansu pomiędzy sztuką a codziennością, obrazem a widzem. Być może wystawa stworzy pole do refleksji nad przedmiotowością w doświadczaniu sztuki jakie proponuje Dewey.

Wystawa ma być zbiorem prac doktorantów na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu, Szkoła Doktorska oraz Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w języku polskim i angielskim. 

Doktoranci zaproszeni do wzięcia udziału w wystawie :Baśnik- Andrzejewska Justyna, Baśnik Paweł, Frankowska Katarzyna, Herman Anna, Parfieniuk Magdalena, Polak Monika, Pruchniewicz Alicja.

***

NOWA FALA - NEW WAVE ” , Vivid Gallery, Plac Kościuszki 4, Wrocław

Wystawa wybranych studentów Wydziału Malarstwa

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Kurator: Karol Babicz

WERNISAŻ: 14.05.2021, godz.17.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 14-30.05.2021

Fotorelacja z wernisażu 

Dokumentacja wystawy 

Obecne czasy utrzymują nas w poczuciu niepewności. To, co nowe i nieznane budzi niepokój. Szerokie pojęcie „rozprzestrzeniającej się fali” nabrało ostatnio szczególnie pejoratywnego znaczenia. Fala kojarzona jest jako zwiastun nadciągającej katastrofy. Ale „falą” można określić również nowe tendencje panujące w sztuce. Wystawa zatytułowana „Nowa Fala-New Wave” nawiązuje do gatunku muzycznego i stylów grup popularnych w burzliwym okresie w historii XX w. Nurt, który charakteryzowało bardzo wyrafinowane i bogate brzmienie jest punktem wyjścia dla wystawy, która wyraża nadzieje na nadejście pozytywnej zmiany. Spojrzenie na malarstwo młodym okiem studenta Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu to bowiem preludium nowych tendencji w sztuce. 

Zaproszeni do wystawy studenci: Baszyński Sasza, Burszta Matylda, Dzido Aleksandra, Dynowska Wiktoria, Gaj Malwina, Leśniok Gabriela, Jerzak Laura, Majchrzak Mateusz, Popławska- Sołtys Alicja, Świątek Marek, Werla Małgorzata, Wojdyła Karolina.

***

„TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA”- Galeria MD_S, ul. Bolesława Chrobrego 24, Wrocław

6. Festiwal Malarstwa, maj 2021

Wystawa prezentująca pracę dyplomową Hanny Kujdy.

Promotorzy: prof. Zdzisław Nitka, prof. Paweł Lewandowski- Palle

WERNISAŻ: 07.05.2021 godz.17.00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 03.05-09.05.2021

Cykl obrazów „Tożsamość miejsca" jest moim własnym mikro-krajobrazem kulturowym. Miejsca, którymi się posługuję są przestrzenią dla mojej interpretacji, zostały stworzone dzięki procesom naturalnym lub zaistniały dzięki interwencji ludzkiej. Rodzaj auto narracji, którą stosuję odnosi się do moich własnych relacji z miejscami, rozważań nad przywiązaniem, przynależnością, próbą definicji tych pojęć w własnym rozumieniu. Opowiadanie, również wizualne, o swoim miejscu pochodzenia to pewnego rodzaju autoportret. To, co zostanie zaobserwowane potem jest zapisane w pamięci, przekazane komuś w rozmowie i stanowi o priorytetach w przekazywaniu informacji. Jednocześnie nie ma możliwości na całkowite osadzenie rozmówcy w naszych wspomnieniach. Poprzez pokazanie na obrazie miejsc z moich rodzinnych stron, umożliwiam odwiedzenie wyobrażeń zsyntetyzowanych, wzbogaconych o moje emocje oraz uboższe o zatarte we wspomnieniach detale.

Hanna Kujda- Urodzona we Wrocławiu w 1994 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego we Wrocławiu, absolwentka Malarstwa w pracowni prof. Zdzisława Nitki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2020 roku. 


zamieściła AZG