Stępkowska-Nowak Anna

mgr Anna Stępkowska-Nowak, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Projektowania Graficznego


a.stepkowskanowak@asp.wroc.pl