Juchnowicz Anna

dr Anna Juchnowicz, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej

Pracownia Książki Artystycznej

https://biblioarty.wordpress.com/

a.juchnowicz@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

  • Książka artystyczna

  • Introligatorstwo


W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytetcie Wrocławskim, kierunku Etnologia i Antropologia Kultury. Na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ukończyła kolejno: w 2011 r. studia licencjackie, kierunek Sztuka Mediów, w 2014 r. studia podyplomowe: Interdisciplinary Printmaking, w j. angielskim, a w 2017 r. studia doktoranckie w zakresie grafiki i książki artystycznej. Przyznano jej dwukrotnie stypendium: w 2006 r. Erasmus na Uniwersytecie Egejski w Lesvos (Grecja), w 2017 r. Erasmus+ na uczelni Vysoka škola vytvarnych umeni v Bratislave (VŠVU) na Słowacji.

Korzystam z książki artystycznej jako sposobu na połączenie sztuki opowiadania i sztuk wizualnych. Mój obszar zainteresowań to zarówno tradycyjne, ręcznie wykonane obiekty książkowe, jak i konceptualne performance, instalacje. Współpracuję z pisarzami i rzemieślnikami, ilustruję, piszę własne wiersze i opowiadania. Moje dodatkowe pasje to: ogrodnictwo, permakultura, sztuka ziemi, intymistyka (jak listy, notatniki), teatr, fotografia inscenizowana, wielowymiarowe kontinuum czasoprzestrzeni…


Nagrody i stypendia

2019 – wyróżnienie w konkursie Książka przyjazna dziecku, kategoria książki niewydane, organizator Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, za książkę Gapcio i niesforne myśli

2019 – Wyróżnienie w konkursie poetyckim O Chmielakowy Antałek, organizator Krasnostawski Dom Kultury

2016 – Wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie sztuki przyznane przez Kapitułę Stypendium im. Jerzego Grotowskiego działającą w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

2016 – Laureatka stypendium Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego na realizację projektu fotograficznego pod opieką artystyczną prof. Jany Hojstričovej na AFAD Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie

Wystawy

2019 – Znajdź Gadające Drzewo, instalacja land art typu site-specific w okolicy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, województwo podlaskie, powstała podczas Międzynarodowej Rezydencji Artystycznej Land Art w CPL Sokole, w Puszczy Knyszyńskiej, Wspomnienia i Emocje Lasu, w dniach 1-14 września 2019

2019 – udział w pierwszej wystawie Koła Naukowego Grzbiety, z książką artystyczną Fragment 47, jako opiekun Koła

2018/2019 – Na pograniczu tekstu i obrazu: książki artystyczne inspirowane poezją Safony oraz zagadnienia nieobecności, wystawa doktorska w sali teatralnej 313 ASP we Wrocławiu

2018 – Irrtum, wystawa książki artystycznej z bionanocelulozy, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź

2017 – Poznámky, wystawa rysunku w Galerii Domus, Jatki 7, Wrocław

Konferencje

2019 – Konferencja Szary Kruk, wystąpienie Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec deindywidualizacji, organizatorzy ASP w Gdańsku oraz Biblioteka Gdańska

2019 – Konferencja Philosophy & Cartography, wystąpienie The beauty of navigating complexity (w j. angielskim), organizatorzy ASP we Wrocławiu oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

2019 – Konferencja Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu, wystąpienie Powielanie jako wędrówka – o książce artystycznej z perspektywy twórcy obiektów unikatowych w panelu dot. książki artystycznej, organizator przez Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacje

  • Ogrody w głowach poetek w monografii naukowej O miłości słów kilka – wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

  • Powielanie jako wędrówka. O książce z perspektywy twórcy obiektów unikatowych, do czasopisma Sztuka Edycji. Studia Tekstograficzne i Edytorskie, które ukaże się nakładem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • The beauty of navigating complexity do publikacji Philosophy and Cartography, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec indywidualizacji, do publikacji Szary Kruk, wydawanego przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską i Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku po konferencji pod tym samym tytułem

  • Earthrise, Bambi effect, and permaculture – an artist's perspective, do publikacji Handbook Sustainable Consumption and Quality of Life: towards integrating consumer policy strategies for improved life quality, która ukaże się nakładem wyd. Springer