Senat

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na kadencje 2020-2024:

Rektor

prof. Wojciech Pukocz

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak - Sobota

Prorektor ds. naukowych i współ. z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Michał Staszczak

Dziekan Wydziału Malarstwa

dr hab. Marta Borgosz

Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

dr hab. Grzegorz Niemyjski

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

dr hab. Marek Grzyb

Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła

dr Marzena Krzemińska - Baluch

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

prof. Agata Danielak - Kujda

Wydział Malarstwa

dr hab. Jacek Jarczewski

Wydział Malarstwa

dr hab. Paweł Jarodzki

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

prof. Christos Mandzios

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki 

dr hab. Magdalena Grzybowska

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki 

dr hab. Mateusz Dworski

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

dr hab. Anna Trojanowska

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

prof. Przemysław Tyszkiewicz

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

dr hab. Magdalena Wosik

Wydział Ceramiki i Szkła

prof. Małgorzata Dajewska

Wydział Ceramiki i Szkła

prof. Katarzyna Koczyńska - Kielan

Wydział Ceramiki i Szkła

prof. Krzysztof Rozpondek

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

prof. Piotr Jędrzejewski

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

prof. Urszula Smaza - Gralak

Wydział Malarstwa

dr Marlena Promna

Wydział Malarstwa

dr Bartosz Radziszewski

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

dr hab. Maria Wrońska

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

dr Marta Kubiak

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

dr Marcin Rupociński

Wydział Ceramiki i Szkła

dr Renata Bonter - Jędrzejewska

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

dr Agata Wojtyła - Młynarczyk

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

dr hab. Katarzyna Jagiełło

Przedstawiciel pracowników nie będący nauczycielem akademickim

mgr Aleksandra Zaczek - Gbiorczyk

Przedstawiciel pracowników nie będący nauczycielem akademickim

mgr Marcin Woźniak

Studentka Wydziału Malarstwa

pani Malwina Gaj

Studentka Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

pani Izabela Tupcik

Studentka Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

pani Oliwia Drozdowicz

Studentka Wydziału Ceramiki i Szkła

pani Daria Jakubczyk

Student Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

pan Wojciech Bereś

Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej

Pani Kinga Bartniak

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Pani Maria Pawłowicz

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów

Pani Angelika Fedorczuk

Kanclerz (z głosem doradczym) 

inż. Wojciech Orzechowski

Kwestor (z głosem doradczym) 

mgr Mirosława Wasielewska

Dziekan Szkoły Doktorskiej (z głosem doradczym) 

dr hab. Jakub Jernajczyk

Przedstawiciel Związków Zawodowych (z głosem doradczym) 

prof. Aleksander Zyśko