Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024:

dr Barbara Banaś

dr Sylwia Świsłocka - Karwot

mgr Krzysztof Skolak

prof. Piotr Kielan

prof. Piotr Szewczyk

dr hab. Bożena Sacharczuk

Maria Pawłowicz - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024.