KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Koordynatorzy wydziałowi pomagają studentom ASP we Wrocławiu w wyborze uczelni partnerskiej i ułożeniu programu studiów (Learning Agreement Before the Mobility), akceptują zmiany w programie studiów (Learning Agreement During the Mobility) oraz przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej (jeśli dotyczy).

Lista Koordynatorów ASP we Wrocławiu: