KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Koordynatorzy wydziałowi pomagają studentom w wyborze uczelni partnerskiej, konsultują program studiów (Learning Agreement) oraz pomagają opracować program studiów studentom zagranicznym goszczącym na naszej uczelni.

Sztuka Mediów: Maja Wolińska, m.wolinska@asp.wroc.pl

Media Art, Photography: Agata Szuba, a.szuba@asp.wroc.pl

Grafika Warsztatowa: Małgorzata Warlikowska, m.warlikowska@asp.wroc.pl

Projektowanie Graficzne: Marek Rybicki, m.rybicki@asp.wroc.pl 

Malarstwo: Anna Kołodziejczyk, pracownia112@gmail.com / Łukasz Huculak, l.huculak@asp.wroc.pl

Rysunek: Jarek Grulkowski, j.grulkowski@asp.wroc.pl

Wzornictwo Renata Wites-Krzyżanowska, r.wites@asp.wroc.pl

Architektura Wnętrz: Magdalena Kasprzyca, m.kasprzyca@asp.wroc.pl

Ceramika: Michał Puszczyński, m.puszczynski@asp.wroc.pl

Szkło: Marzena Krzemińska-Baluch, mkrz@asp.wroc.pl

Rzeźba: Karolina Freino, kfr@asp.wroc.pl

Scenografia: Damian Banasz, db@asp.wroc.pl 

Mediacja Sztuki: Tomasz Niedziółka, t.niedziolka@asp.wroc.pl

Restauracja i Rekonstrukcja Ceramiki i Szkła: Łukasz Karkoszka, l.karkoszka@asp.wroc.pl