Biblioteka w czasie COVID

Ogólne zasady funkcjonowania Biblioteki ASP od 22 listopada 2021

W okresie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego Biblioteka będzie funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi według poniższych zasad:

1.      Biblioteka realizuje wypożyczenia i zwroty, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00 oraz w soboty 2 razy w miesiącu w godz. 12.00-15.00 zgodnie z harmonogramem.

2.      Z Czytelni mogą korzystać jedynie studenci pierwszych roczników oraz dyplomanci.

3.      W celu ograniczenia kontaktu, zamówienia na książki i inne materiały biblioteczne Czytelnicy powinni składać e-mailowo po uprzednim sprawdzeniu w  
bibliotecznym katalogu komputerowym https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog czy książka jest dostępna. Następnie będą otrzymywać powiadomienia e-mailowe potwierdzające złożone zamówienie wraz z informacją o godzinie i terminie odbioru. Kontakt: e-mail: biblioteka.wyp@asp.wroc.pl , tel.: 71 334 47 19  wew. 219.

3.      Materiały biblioteczne dotąd udostępniane na miejscu w Czytelni (poza wydawnictwami encyklopedycznymi, wydanymi przed 1950 r. oraz szczególnie cennymi) mogą być wypożyczane na krótkie terminy, tj. do 7 dni.

4.      W bibliotece może znajdować się jednocześnie 1 czytelnik przy każdym stanowisku bibliotekarza. Limit osób ustala się na 6.

5.      Każda osoba przebywająca w Bibliotece zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz posiadania własnego długopisu.

6.      W ramach zapotrzebowania i możliwości kadrowych biblioteki realizowane będą zamówienia na wybrane skany artykułów z czasopism, krótkich fragmentów
z książek. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nie udziela zezwoleń na publikację tych materiałów, nie bierze również odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego dokonane przez zamawiającego oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze zbiorów Biblioteki ASP, podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994, nr 24, poz. 83).

7.      Zapisy nowych czytelników odbywać się będą bezkontaktowo poprzez rejestrację czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym INTEGRO. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić formularz na stronie katalogu bibliotecznego https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog . Koniecznym jest wyrażenie zgody na kontaktowanie się Biblioteki z Czytelnikiem drogą mailową i telefoniczną. Weryfikacja danych będzie się odbywała poprzez listy studentów pobrane z właściwych Dziekanatów.

8. W przypadku braku zobowiązań względem biblioteki, obiegówki będą rozliczane bezkontaktowo poprzez e-mail: biblioteka.wyp@asp.wroc.pl. W pozostałych przypadkach należy umówić się indywidualnie na zwrot materiałów bibliotecznych i/lub oddanie oprawionej pracy dyplomowej.

Zachęca się do korzystania z zasobów online (więcej informacji na stronie Biblioteki) oraz dostępnych baz danych: EBSCO i IBUK Libra. Po kody dostępu można zgłaszać się mailowo na adres biblioteka.wyp@asp.wroc.pl