Zarządzenie nr I/94/2021

W załączniku znajduje się treść Zarządzenie Rektora Akademiii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, w sprawie: szczególnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z wystąpieneim epidemii COVID-19

Załączniki