Studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

  • Studia Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze" 
  • Podyplomowa specjalizacja kierunkowa( dla absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na uczelni artystycznej, w wybranej pracowni artystycznej lub projektowej)
  • Studia podyplomowe "Mediacja Sztuki Współczesnej - kurator działalnosci artystycznej"
  • Studia podyplomowe "Malarstwo"
  • Studia podyplomowe w języku angielskim Interdisciplinary Printmaking

Bliższe informacje o poszczególnych kierunkach studiów dostępne na stronie studiów podyplomowych.

kontakt:

m.szumiejko@asp.wroc.pl 


inf/zam:

M. Szumiejko DOS

Załączniki