Studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

rekrutacja od 1 czerwca 2021 do wyczerpania limitu

  • Studia Podyplomowe "Dyscypliny plastyczne w architekturze
  • Podyplomowa Specjalizacja kierunkowa (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na uczelni artystycznej, w wybranej pracowni artystycznej lub projektowej)
  • Studia podyplomowe "Malarstwo"
  • Studia podyplomowe "Malarstwo w obszarze nowych mediow" - rekrutacja 2021/2022 zawieszona
  • Mediacja i rynek sztuki

Bliższe informacje o poszczególnych kierunkach studiów dostępne na stronie studiów podyplomowych.

kontakt:

m.szumiejko@asp.wroc.pl (Dyscypliny plastyczne w architekturze, 2-letnia specjalizacja kierunkowa, Malarstwo, Malarstwo w obszarze nowych mediów, Mediacja i rynek sztuki)

dodatkowo: mediacja.sztuki.wspolczesnej@gmail.com (Mediacja i rynek sztuki)

studyinenglish@asp.wroc.pl (Interdisciplinary Printmaking)


inf/zam:

M. Szumiejko DOS

Załączniki