KINO

Celem działania Galerii KINO powstałej w kwietniu 2014 roku w wyniku porozumienia między Dolnośląskim Centrum Filmowym a Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu  jest propagowanie autorskich propozycji artystycznych zorientowanych wokół fotografii i multimediów. Zakres problematyki, formuła artystyczna, stosowane estetyki wynikają wprost z charakteru obrazu mechanicznego, który stanowi obecnie najbardziej powszechne i skuteczne narzędzie komunikacji społecznej.

Kuratorzy: Piotr Komorowski i Marek Grzyb

Galeria Kino
Dolnośląskie Centrum Filmowe
ul. Piłsudskiego 64a, 2 piętro (obok sali Lalka)
50-020 Wrocław

strona WWW / strona Facebook

WYSTAWY: