Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej

W dniu 02.03.2020 uruchomiony został program "Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej", w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie:  

a) uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych wystawach, konkursach, festiwalach, itp.

b) uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach itp.

c) udziału w rezydencjach artystycznych, kursach mistrzowskich, kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach.

Dofinansowaniu podlegają w szczególności: opłaty za uczestnictwo, koszty zakwaterowania i transportu oraz ubezpieczenie prac.

Roczna kwota dofinansowania dla jednego doktoranta wynosi 3000 zł. 

Poniżej publikujemy regulamin programu wraz z załącznikami.

Załączniki