Emergency

W razie nagłych wypadków, kiedy nie ma możliwości kontaktu telefonicznego, studenci i doktoranci ASP mogą komtaktować się z uczelnią wysyłając email na adres - emergency@asp.wroc.pl