Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy, dyplomująca

prof. Jan Kukuła, as. Krzysztof Kubasek,
as. Wiktoria Lenart

Główną specjalnością pracowni jest działalność projektowa związana z szeroko pojmowanym środowiskiem pracy w kontekście najbliższego otoczenia człowieka. Preferowana problematyka projektowa obejmuje narzędzia i sprzęty codziennego użytku oraz stanowiska pracy i ich elementy. Tematy zadań realizowanych w pracowni dotyczą również projektowania socjalnego i są dedykowane ludziom niepełnosprawnym. Ćwiczenia projektowe obejmują m.in. badania i analizy ergonomiczne, modele imitacyjne, wizualizacje komputerowe oraz dokumentację techniczną.