Burski Zbigniew

dr Zbigniew Burski, st. wykł.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


z.burski@asp.wroc.pl