Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych, dyplomująca

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

Prowadzący:
st. wykł. dr Jacek Kos

Głównym celem programu dydaktycznego pracowni jest rozwinięcie zdolności kreacyjnych w świadomym kształtowaniu szeroko pojętej przestrzeni wystawienniczej, rozumianej jako miejsce interakcji człowieka z otaczającą go rzeczywistością świata idei i materii. Program i wynikające z niego zadania są drogą poznania bogactwa środków formalnych, którymi projektant może posługiwać się w swoich poszukiwaniach, dążąc do autorskiego i świadomego rozwiązywania problemów projektowych.

Przestrzeń wystawiennicza rozumiana jest jako struktura przestrzennograficzna o określonej funkcji, znaczeniu czy przesłaniu, jako strefa współistnienia i przenikania się element.w rzeczywistości materialnej i przedmiotowej z rzeczywistością wirtualną, podkreślającą aspekt zmienności i dynamizmu.

Studia w pracowni przygotowują do tw.rczego i racjonalnego rozwiązywania problemów projektowych związanych z szeroko rozumianym pojęciem „przestrzeni wystawienniczej” – od zdarzeń i „prowokacji” informacyjno-reklamowych, przez instalacje przestrzenne o określonej funkcji, stoiska wystawiennicze, wystawy czasowe i stałe, po dynamiczne formy prezentacji o charakterze pokazów, wydarzeń, koncertów czy spektakli.

Prowadzona dydaktyka nastawiona jest na rozw.j artysty-projektanta zdolnego podejmować wyzwania projektowe w sposób otwarty i twórczy, posiadającego wiedzę z obszaru funkcji, ergonomii, konstrukcji, nowych mediów, świadomie korzystającego z bogatego arsenału środków formalnych, z całego spektrum znaczeń, symboli i zjawisk ze świata kultury i cywilizacji.