Kodzis Maciej

mgr Maciej Kodzis, as. 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Projektowania Graficznego


m.kodzis@asp.wroc.pl