Filipowicz Beata

mgr Beata Filipowicz, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej


b.filipowicz@asp.wroc.pl