Czarnecka Monika

mgr Monika Czarnecka, as.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


m.czarnecka@asp.wroc.pl