Aleksandrowicz Monika

dr Monika Aeksandrowicz, as.

Wydział Reźby i Mediacji Sztuki

Katedra Mediacji Sztuki


m.aleksandrowicz@asp.wroc.pl