Aleksandrowicz Monika

mgr Monika Aeksandrowicz, as.

Wydział Malarstwa i Reźby

Katedra Mediacji Sztuki


m.aleksandrowicz@asp.wroc.pl