Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz | 209 M
Pracownia dyplomująca 


PROWADZĄCY
prof. Krzysztof Wołowski
dr hab. Katarzyna Jagiełło, ad.
mgr arch. inż. Aleksandra Przybyła, as.
mgr Tomasz Taciak, as.

CEL

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problematyki w zakresie projektowania architektury wnętrz. Osiągnięcie usystematyzowanej wiedzy, zawodowej sprawności i poziomu świadomości plastycznej, dające gruntowne podstawy do podjęcia zespołowej i indywidualnej pracy projektowej. Nabycie umiejętności definiowania i rozwiązywania zróżnicowanych zadań mieszczących się w obszarach architektury wnętrz. Nabycie umiejętności i podstawowych zasad współpracy ze specjalistami branżowymi.

OPIS

Pracownia prowadzi studia kierunkowe w zakresie projektowania przestrzeni wnętrz w architekturze. Problematyka podejmowanych zadań wchodzi w szeroki krąg oczekiwań człowieka, obejmując tworzenie przestrzeni „na miarę” współczesnych jak i wybiegających w przyszłość potrzeb. Oferta programowa pracowni otwarta jest na twórczy eksperyment, oryginalność poszukiwań i takie projektowanie przestrzeni, które uwzględniając zasadę „nakładającego się oddziaływania” umożliwia autorską wypowiedź w kategoriach innowacyjnych rozwiązań funkcji i formy plastycznej wraz z tworzeniem wartości stanowiących swego rodzaju „znak” miejsca i czasu, przesłanie dla współczesnego człowieka - odbiorcy.

PRZEDMIOTY

 • Pracownia prowadzi studia w zakresie projektowania architektury wnętrz, na stopniu: licencjackim - rok III, semestr 5 i 6 i magisterskim - rok I, semestr 1 i 2; rok II, semestr 3 i 4

WARUNKI ZAPISU
Do pracowni przyjmowanych jest sześciu studentów. W przypadku, gdy ilość kandydatów przekracza limit dostępnych miejsc, w pracowni organizowany jest przegląd portfolio, na podstawie którego wyłaniani są studenci, których profil twórczości zbliżony jest do charakteru pracowni.

LEKTURY

 1. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004
  Neufert. E.,
 2. Neufert. E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2005
  Hall E.T.,
 3. Hall E.T., Ukryty wymiar, Wyd. Literackie Muza S.A.
  Markiewicz P.,
 4. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Kraków 2009
  Gossel P., Leuthauser G.,
 5. Gossel P., Leuthauser G., Architektura XX wieku, Taschen 2006

KONTAKT
k.jagiello@asp.wroc.pl

a.przybyła@asp.wroc.pl

t.taciak@asp.wroc.pl

FB: Pracownia Architektury Wnętrz ASP Wrocław 209M