Lista promotorów 2019/2020

Poniżej zamieszczona jest lista promotorów możliwych do wybrania przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. Linki prowadzą do podstron prezentacyjnych poszczególnych wykładowców.

Nazwisko potencjalnego promotora kandydat wskazuje w systemie rejestracji elektronicznej on-line. W opisie proponowanego tematu rozprawy doktorskiej, kandydat powinien uzasadnić, jak projekt ten wpisuje się w obszar badań prowadzonych przez potencjalnego promotora.

Lista promotorów 2019/2020:


Marta Borgosz

Agata Danielak-Kujda

Marek Grzyb

Magdalena Grzybowska

Łukasz Huculak

Bartosz Jakubicki

Aleksandra Janik

Anna Janusz-Strzyż

Paweł Jarodzki

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Jakub Jernajczyk

Wojciech Kaniowski

Andrzej Moczydłowski

Christopher Nowicki

Tomasz Opania


Przemek Pintal

Wojciech Pukocz

Bożena Sacharczuk

Norman Smużniak

Dominika Sobolewska

Michał Staszczak

Jacek Szewczyk

Anna Trojanowska

Przemysław Tyszkiewicz

Małgorzata Warlikowska

Elżbieta Wernio

Ryszard Więckowski

Maja Wolińska

Magdalena Wosik

Aleksander Zyśko