Nauczyciel podstaw fotografii i filmu

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży zatrudni nauczyciela podstaw fotografii i filmu – od 1 września 2019 r., w niepełnym wymiarze czasu pracy (9/18). Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe (dyplom ukończenia uczelni artystycznej z tytułem magistra, specjalność fotografia/film/animacja/intermedia itp.) oraz przygotowanie pedagogiczne. Dokumenty aplikacyjne wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnym na stronie www.lplomza.pl/oferty-pracy można składać do 15 maja 2019 r. osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 18-400 Łomża e-mail: sekretariat@lplomza.pl