Stypendia Rządu Francuskiego 2019-2020

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium Rządu Francuskiego na rok akademicki 2019/2020. Pełną informację na ten temat można uzyskać pod linkiem na stronie Instytutu Francuskiego:

https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

 UWAGA! W tym roku wnioski również składane są elektronicznie – termin upływa 7 marca br.