Performatywny magazyn - rezydencje artystyczne

Muzeum Śląskie zaprasza do udziału w programie rezydencji artystycznych pod nazwą „Performatywny Magazyn”. Tytuł trzeciej edycji programu skierowanego do młodych artystów z Polski i zagranicy brzmi: „Z perspektywy czasu”.

Więcej informacji -  https://muzeumslaskie.pl/pl/performatywny-magazyn-2019/

W programie rezydencjalnym Muzeum Śląskiego mogą wziąć udział absolwenci i studenci szkół wyższych, zwłaszcza artystycznych, oraz artyści sztuk wizualnych i performatywnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dzięki udziałowi w programie młodzi twórcy będą mogli zdobyć cenne doświadczenie, realizując autorski pomysł artystyczny we współpracy ze znaczącą instytucją kultury, jaką jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Zgłaszane propozycje powinny odnosić się do przypadającego w 2019 roku jubileuszu 90-lecia Muzeum Śląskiego, twórczo reinterpretować jego historię, kolekcję, misję oraz architekturę. Szczególnie interesować nas będą projekty lokujące Muzeum w kontekście społeczno-historycznym oraz kulturowym regionu i kraju, a także innych instytucji o podobnym charakterze. Zależy nam również na realizacji projektów, które będą ukazywały nie tylko historyczne czy współczesne realia funkcjonowania Muzeum i jego rolę w obrębie Śląska, Polski i Europy, ale również na działaniach odnoszących się do dalszego rozwoju i przyszłości instytucji.

Zgłaszane propozycje powinny obejmować działania z zakresu sztuk wizualnych, w szczególności projekty multimedialne, instalacje w przestrzeni publicznej i site specific oraz performatywne. Projekty przygotowane w ramach rezydencji mogą być pokazywane zarówno na terenie siedziby Muzeum Śląskiego, jak i w innych lokalizacjach. Instytucja oferuje przestrzeń do pracy, możliwość konsultacji z wykwalifikowanym zespołem i współpracującymi ekspertami oraz promocję pracy. Zapewnia również pulę środków na zakup lub wykonanie materiałów związanych z realizacją projektu.

Termin składania projektów upływa 6 lutego 2019 roku o godz. 15.00.

Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem „Performatywny Magazyn 2019”. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 1 marca 2019 roku. Zostanie wówczas oceniona zgodność propozycji z założeniami programu rezydencjalnego, odniesienie do tematu, unikatowość, kreatywność, dotychczasowe doświadczenie twórcy oraz wykonalność projektu.

§  Istnieje możliwość zgłaszania się pojedynczych osób lub zespołów.

§  Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zostanie zrealizowany tylko jeden.

§  Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 21 dni.

§  Całkowity czas trwania projektu obejmuje okres pomiędzy majem a grudniem 2019 roku.

Dokumenty do pobrania:

§  regulamin projektu

§  karta zgłoszeniowa

§  niezbędne oświadczenia

pozdrawiam serdecznie

Z poważaniem
Magdalena Czerny-Kehl
koordynator ds. projektów artystycznych


Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
tel. 32 2130 817, kom. 530 470 026
www.muzeumslaskie.pl

Muzeum Śląskie wyróżnione w międzynarodowym
Konkursie na najlepsze europejskie muzeum
European Museum of the Year Award 2017

Wyróżnienie za otwartość i dbałość o publiczność
Živa. Award for the best Slavic Museum