Poznańska Anna

dr Anna Poznańska

Teatr zamieniła najpierw na dziennikarstwo, potem - na branżę public relations, by wreszcie połączyć bogate doświadczenia i zająć się szeroko pojętym komunikowaniem, wiedzą która dziś rozwija się tak szybko jak nowe technologie.  Jest  autorką książki Komunikacja medialna a sfera publiczna oraz innych publikacji. Ma na swym koncie liczne realizacje telewizyjne; filmy dokumentalne, reportaże o tematyce teatralnej, realizacje programów widowiskowych, spektakli teatru telewizji, setki felietonów i recenzji teatralnych. Tworzyła i moderowała programy widowiskowe oraz  autorskie cykle z zakresu publicystyki kulturalnej. Były to głównie programy o teatrze.  Jest autorką  dokumentów  o  wybitnych twórcach polskiego teatru; m.in. reżyserze Jerzym Jarockim, kompozytorze Zygmuncie Koniecznym,  wrocławskim twórcy lalek i rekwizytów Bronisławie Trytce.
Jako dydaktyk w katedrze scenografii wykorzystuje  znajomość teatru i wiedzę o nim,  a zagadnienia zarządzania własnością intelektualną sprowadza do codziennej praktyki  twórcy teatralnego.

________________________

She traded theatre first for journalism, and then - for public relations, to finally combine her rich experiences and take up broadly understood communication, knowledge that today develops as fast as new technologies. She is the author of the book titled "Media communication and public area", as well as other publications. She realized multiple television works; documentary movies, reportage on theatre, commercial shows, television theatre shows, hundreds of theatre features and reviews. She created and moderated show performances and artistic series in the area of cultural journalism. Mostly programs about theatre. She is the author of documentaries about outstanding creators of Polish theatre; among others, director Jerzy Jarocki, composer Zygmunt Konieczny, author of puppets and props Bronisław Trytka from Wrocław. As a teacher in Stage Design department she uses her knowledge of theatre, and introduces questions of intellectual property management in the daily practice of theatre artist.

Quality of anything I've done in my professional life, always and without exceptions, depended on precision in using the word and image; from dramatic theatre, where I co-created the repertoire and theatre events, to editorial tasks in magazines, television, to experience as a spokesperson and in educational programmes. Theories added to practice brought profit in fascination with the media, which I share with students. It is knowledge mainly about communication competence, brand creation, and copyright law in practice.

Ważniejsze publikacje
•    Głos w sprawie medialności, [w:] Media między teraźniejszością a przeszłością. Red. M. Zdulski, Jelenia Góra 2012
•    Komunikacja medialna a sfera publiczna. Wydawnictwo KPSW. Jelenia Góra 2012

Ważniejsze realizacje telewizyjne
•    Lekcje polskiego, film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria, TVP 1, 2000
•    Dwa razy Ewa,  film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria, TVP 1  2000.
•    Lalki Pana Bronka, film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria, TVP I, 1996.
•    Wrocławskie powroty,  film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria. TVP II – 1995.
•    Sztuka reżyserii,  film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria, TVP II – 1994.
•    Patrzeć muzyką, film dokumentalny. forma twórczości: scenariusz i współpraca realizacyjna, TVP II - 1994
•    Pułapka. Notatki z prób, film dokumentalny, forma twórczości: scenariusz i reżyseria. TVP I (w:) Teatr w kadrze, 1991 oraz Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, 1991
•    Aktorki, reportaż telewizyjny, TVP, 199
-------------------------------
 
•    Kultura bez retuszu. Telewizyjny magazyn publicystyczny realizowany na żywo podejmujący problemy kultury. Scenariusz i prowadzenie. 1998 – 1999.
•    Kowalski i Schmidt – magazyn polsko-niemiecki. Współprowadzenie programu  w latach 1993-2000.
•    Klub Teatralny Piątki. Dolnośląski telewizyjny magazyn teatralny. Scenariusz, realizacja, prowadzenie. 1990 – 1993.
•    Widownia. Dolnośląski telewizyjny magazyn teatralny.
     Scenariusz, realizacja, prowadzenie. 1986 -1988.

-------------------
•    Safari, P. Kohout., forma pracy: redakcja, reżyseria: Wies ław Wodecki, Spektakl Teatru TVP, forma pracy : redakcja, 1994
•    Madame de Sade, Y. Mishima, forma pracy: redakcja,  reżyseria: A. Sapija, spektakl Teatru TVP, 1992  pracy Redakcja
•    Co u pana słychać? K. Kąkolewski, forma pracy: reżyseria: A. Sapija – 1991 edakcja, spektakl Teatru TVP, 1991
•    Zabić mężczyznę, E. Radziński, forma pracy: redakcja, reżyseria: A. Sapija, spektakl Teatru TVP Redakcja,1990.
•    Sklepy cynamonowe wg B. Schulz, forma pracy: redakcja, reżyseria: J. Wernio , Spektakl Teatru TVP,
•     Zbrodnia z premedytacją, W. Gombrowicz, forma pracy: redakcja, reżyseria: W. Adamczyk, spektakl Teatru TVP, 1986

Anna Poznańska Fot. Czesław Chwiszczuk