„reFORMA”

KONFERENCJA reFORMA

Innowacje w Architekturze Wnętrz

17.01.2019r. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „reFORMA”, poświęconej nowatorskim badaniom w zakresie architektury wnętrz, transformacjom współczesnej formy wnętrz, ale też nowym ideom projektowym i dydaktycznym. Spotkanie ma być cyklicznym forum wymiany doświadczeń badawczych pracowników jednostek naukowo-artystycznych, a także inkubatorem zawiązywania się kontaktów i współpracy międzyuczelnianej.

Tematyka konferencji:

Poruszaną tematyką są szeroko pojmowane innowacje ostatniej dekady, wprowadzane lub planowane do wprowadzenia, we wszystkich zakresach tworzenia architektury wnętrz.

Tematy referatów powinny skupiać się na innowacjach w następujących zagadnieniach dotyczących projektowania Architektury Wnętrz:

 • treści nowych idei lub futurologiczne;
 • zmiany w procesie projektowym;
 • kierunkowy proces dydaktyczny;
 • rozwiązania formalne i plastyczne dydaktyków lub studentów;
 • rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne ;
 • nowatorskie projekty meblarskie;
 • nowatorskie projekty wystawiennicze;
 • zastosowane nowe techniki obróbki;
 • zastosowania nowych technologii elektronicznych i multimedialnych;
 • nowe materiały modyfikujące sposoby kształtowania wnętrz;
 • elementy infrastruktury wnętrz (oświetlenie, media, inteligentny dom).

Kontakt:  

reFORMA@asp.wroc.pl

Organizator:

Katerta Architektury Wnętrz

Wydział AWiW,

ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:

dr hab. Bartosz Jakubicki

prof. Krzysztof Wołowski

prof. Dariusz Grzybowicz

Sekretarz:

Joanna Jabłońska-Pawlaczek

Goście honorowi:

Rektor ASP im. E. Gepperta prof. Piotr Kielan

Dziekan Wydziału AWiW dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof ASP

prof. Andrzej Głowacki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Kreska

Program konferencji

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji i powitanie gości.

                 Wystąpienie gości honorowych:

                 Rektor ASP im. E. Gepperta prof. Piotr Kielan

                 Dziekan Wydziału AWiW dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP

                 prof. Andrzej Głowacki, wykład pt: „Wzornictwo interaktywne”,  Wyższa Szkoła

                 Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ASP im. J. Matejki w Krakowie

                 PANEL I

10.00 - 10.20 „Salony gier VR, nowatorskie pole projektowania architektury wnętrz”,

                   dr hab. Bartosz Jakubicki,  Akademia Sztuk Pięknych

                   im. E. Gepperta we Wrocławiu

10.30 – 10.50 „Mała architektura ceglana metodologia tworzenia nowego paradygmatu”

                     dr hab. inż. Arch. Andrzej Wachowicz, Dziekan Wydziału Wzornictwa i

                     Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława

                     Strzemińskiego w Łodzi

11.00 – 11.20  „Kształtowanie przestrzeni wnętrz wieloosiowych za pośrednictwem

                    Unikatowego obiektu meblarskiego oraz detalu architektonicznego”,

                    dr Jacek Żurek, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geppert we

                    Wrocławiu

11.30 – 11.50 „Proste rozwiązania projektowo-multimedialne, ułatwiające prezentacje

                     zabytków na wystawach czasowych z zakresu tematyki numizmatycznej,

                     etnograficznej czy archeologicznej”, dr Beata Wawrzecka, Akademia Sztuk

                     Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

12.00 – 12.30 „Projekt Samoobsługowe Muzeum”, dr Patrycja Mastej, Akademia Sztuk

                     Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

12.30 – 12.50 „Projektowanie wirtualnych światów – narracyjny charakter przestrzeni na

                     Przykładzie projektu SteamRift ”, dr inż. Arch. Rafał Szrajber, Akademia

                     Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

13.00 – 13.20 „Komponenty wnętrza architektonicznego w optymalizacji parametrów

                     Jakościowych zrównoważonego środowiska wewnętrznego”,

                     dr inż. Arch. Magdalena Celadyn, Akademia Sztuk Pięknych

                     im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz, Katedra Nauk i

                     Sztuki Projektowania

13.30 -14.30    Przerwa na lunch

                     PANEL II

14.30 – 14.50 „Wystawa interaktywna Humain Demain w Quai des Savoirs Tuluza

                     Francja – przewidująca przyszłość rozwoju nowych technologii”,

                     Maja Wasyluk, Museum de Toulouse

15.00 – 15.20 „Prezentacja Pracowni Wystawiennictwa i Nowych Technologii w

                     Projektowaniu na kierunku Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna

                     Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie”, dr hab. Andreas Guskos,

                     Prof. nadzw. Kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Form Użytkowych

                     Wydział Sztuk Wizualnych Akademia Sztuki w Szczecinie

15.30 – 15.50  „Innowacyjność wnętrz weneckiej architektury: tradycja i kontynuacja

                     ( Tado Ando, Carlo Scarpa)”, dr inż. Arch. Piotr Fiuk,

                     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecinie

16.00 – 16.20 „Projekt badawczo – wdrożeniowy interaktywnej edukacyjnej

                     Wystawy dla dzieci. Architektura w pudełku ”,

                     mgr Aleksandra Gajzler-Baranowska, Akademia Sztuk Pięknych

                     im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Katedra Architektura Wnętrz

16.30 – 16.50 Wpływ nowatorskich mediów na finalną formę ekspozycji”,

                     dr Damian Banasz, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

                     we Wrocławiu

17.00 – 17.20 „Język, Materia, Forma. Podstawowe przygotowania do pracy projektowej

                     z materiałami i technologiami stosowanymi we współczesnych wnętrzach,

                     na gruncie uczelni artystycznej, jej misji i specyfiki. Na przykładach zadań i

                     realizacji prac studenckich”, dr hab. Jacek Kulig, Akademia Sztuk

                     Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

17.30 – 17.50 „ Innowacyjne rozwiązania plastyczne i technologiczne we wnętrzach

                    inspirowanych Minimalizmem”, mgr Joanna Jabłońska-Pawlaczek,

                    Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geppert we Wrocławiu

17.50 – 18.00   Zamknięcie konferencji

Kreska

Patron Medialny:

DOKISformat

Załączniki