Pracownia Sztukatorstwa i Tworzyw Sztucznych

Pracownia Sztukatorstwa i Tworzyw Sztucznych

PROWADZĄCY

dr. hab. Mateusz Dworski, prof. uczelni

mgr Marcin Michalak, as. tech. 

mgr  Michał Wasiak, tech.

OPIS 

Pracownia Sztukatorska jest przeznaczona do realizacji prac związanych z wykorzystaniem gipsu oraz tworzenie form wieloklinowych, traconych i przeznaczonych do odlewania w materiałach takich jak: beton, stiuk, konglomeraty żywiczne oraz masy ceramiczne. Pracownia posiada zaplecze techniczne do tworzenia stelaży stalowych. Pracownia Tworzyw Sztucznych 21, 21A oferuje pomoc w realizacjach wykorzystujących tworzywa takie jak silikony, żywice oraz gips akrylowy. Posiada komorę próżniową, stoły z odciągami oparów chemicznych oraz zapleczem do wykonywania form oraz odlewów w materiałach syntetycznych.  Pracownia prowadzi konsultacje i doradztwo technologiczne ww. zakresie dla wszystkich studentów Akademii Sztuk Pięknych. 

PRZEDMIOTY 

·         Sztukatorstwo,  Pracownia nr 9

·         Tworzywa Sztuczne, Pracownia 21, 21A

ZAPISY 

Pracownia otwarta dla wszystkich wydziałów.

KONTAKT 

 www.facebook.com/Pracownia21