Aleksiejczuk Agnieszka

Agnieszka Aleksiejczuk
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Scenografii
Pracownia Scenografii Teatru Lalek
Teatr Formy i Przedmiotu w Teatrze Lalek

Zajmuje się projektowaniem  i realizacją scenografii, kostiumów, form do spektakli teatralnych. Absolwentka dwóch kierunków na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta; architektury wnętrz oraz scenografii ( 2015). Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.  Pierwsze doświadczenia w zawodzie scenografa zdobywa w trakcie studiów, współpracując z PWST we Wrocławiu. Tworzy scenografie, kostiumy i lalki do spektakli egzaminacyjnych, warsztatowych i dyplomowych. Start w zawodzie ma bardzo udany. Jej studenckie realizacje, nagradzane są na konkursach i festiwalach, prezentowane na gościnnych scenach w kraju i za granicą.  Tworzy również performance, bierze udział w happeningach. Pracuje w grupie teatralnej Układ Formalny, której jest współzałożycielką (2016). Agnieszka Aleksiejuk jest artystką, która lubi się uczyć i uczyć innych, chętnie uczestniczy w warsztatach mistrzów, sama zaś dzieli się doświadczeniami, prowadząc warsztaty. W Katedrze Scenografii jest asystentką zajęć z projektowania kostiumów.

Scenografia jest moją pracą i  pasją. Uderzam w zmysły widza formą, kolorem, światłem, teksturą, żeby w pełni odczuł atmosferę miejsca i akcji.

Najbardziej satysfakcjonuje mnie moment pracy, podczas którego to, co na początku było szkicem, przybiera realną formę  w przestrzeni scenicznej.

…  jeżeli nie ma mnie w teatrze, można mnie szukać w rezerwatach na terenie pojezierzy i gór, gdzie zajmuję się moją drugą pasją – obserwacją przyrody.


Twórczość scenograficzna


Szmaty, Michaił Durnienkow, forma twórczości: scenografia i kostiumy, współautorka: Katarzyna Karmańska, reżyseria: Jacek Timingeriu, Kinga Maciejewska, Zuzanna Mukoid, Teatr Ad Spectatores, spektakl egzaminacyjny studentów reżyserii teatru lalek PWST, Wrocław, 2012
Nasza klasa,Tadeusz Słobodzianek, forma twórczości: scenografia i kostiumy, współautorka: Katarzyna Karmańska, reżyseria: Łukasz Kos, spektakl dyplomowy PWST we Wrocławiu, współpraca: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław,  2012
Pomiędzy, Kinga Maciejwska na motywach: D. Odija  Ulica, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii oraz lalek, scenariusz i reżyseria: Kinga Maciejewska, Wrocław, 2013
Menuet, performance, forma twórczości: reżyseria, scenografia, kostiumy, muzyka: Agnieszka Aleksiejczuk , współautorka: Kasia Karmańska,  Plac Gołębi na wrocławskim Rynku oraz Plac Uniwersytecki, Wrocław, 2013

Nie może zdarzyć się coś, co zdarzyć się nie może, Christo Bojczew Orkiestra Titanic (wg) forma twórczości:projekt i realizacja scenografii oraz kostiumów i form plastycznych,  opieka artystyczna: Wojciech Brawer, dyplom indywidualny studentów Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu,  2014
Notatki z podziemia, Grzegorz Grecas na motywach: F. Dostojewski Notatki z podziemia, H. Muller Hamlet Maszyna, A. Mickiewicz Dziady cz. III, J. Littell Łaskawe, G. Orwell Rok 1984, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii oraz kostiumu, reż. Grzegorz Grecas, spektakl w ramach podsumowania rezydencji w Polsce ukraińskiego aktora Igora Aronova, wolontariat europejski EVS, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Lublin, 2014
N.I.M., Grzegorz Grecas na motywach: J. Marsh Projekt Nim (film dok.) oraz  F. Kafka Dociekania psa, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii oraz kostiumów i form plastycznych, reżyseria: Grzegorz Grecas, spektakl warsztatowy studenta Reżyserii Teatru Lalek PWST we Wrocławiu, 2015

#Enterorestes, Agnieszka Nasierowska,  forma twórczości: projekt i realizacja scenografii, kostiumów i form plastycznych, reżyseria: Grzegorz Grecas, spektakl powstał w ramach aplikacji w Konkursie im. Jana Dormana organizowanym przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Lublin, 2015

Mewa, Antoni Czechow, forma twórczości: scenografia i kostiumy, reżyseria: Grzegorz Wojdon, spektakl dyplomowy PWST we Wrocławiu przy współpracy z Akademią Muzyczną, Wrocław, 2016
Matka Courage krzyczy, Paweł Palcat, Grzegorz  Grecas na motywach: B. Brecht Matka Courage, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii, reżyseria: Grzegorz Grecas, spektakl powstał w ramach Nurtu OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,  2016; powtórna realizacja scenografii do spektaklu prezentowanego podczas Olimpiady Teatralnej , Grupa Teatralna Układ Formalny,Wrocław, 2016; adaptacja i realizacja scenografii w ośrodku artystycznym A.D.A., Warszawa, 2017

Wszyscy=bogowie we krwi, Agnieszka Nasierowska na motywach: W. Golding Władca Much, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii, reżyseria: Grzegorz Grecas,  program Podyplomowa Samoformacja Aktorska wspierany przez Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz PWST we Wrocławiu, grupa teatralna Układ Formalny, 2016
Piotruś Pan?, Malwina Rusów, Grzegorz Grecas, forma twórczości:projekt i realizacja scenografii,  reżyseria: Grzegorz Grecas, program Podyplomowa Samoformacja Aktorska wspieranego przez Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oraz PWST we Wrocławiu, grupa teatralna Układ Formalny, 2016

Traktat o Androidach: God hates Poland, Grzegorz Grecas, Agnieszka Nasierowska, wg „God hates Poland” Michała R. Wiśniewskiego, forma twórczości: projekt i realizacja scenografii, reżyseria: Grzegorz Grecas i Agnieszka Nasierowska, 38. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, grupa teatralna Układ Formalny, 2017
Ofelia i Ha, Grzegorz Grecas, na motywach: William Shakespeare Hamlet, forma twórczości: projekt scenografii, kostiumów i lalek, reżyseria: Grzegorz Grecas, Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych, 2017
Słowo na G., Magdalena Drab, forma twórczości: projekt scenografii, kostiumów i lalek, reżyseria: Grzegorz Grecas, aplikacja w Konkursie im. Jana Dormana organizowanym przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie, grupa teatralna Układ Formalny, Wrocław, 2017
Zagubiony chłopiec, Artur Pałyga, forma twórczości: projekt scenografii, kostiumów i lalek, reżyseria: Paweł Passini, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Opole, 2018

Ważniejsze wystawy

Wystawa zbiorowa studentów scenografii, Ratusz,Wrocław, 2011

Ogólnopolski Festiwal Nowej Scenografii, wystawa zbiorowa towarzysząca festiwalowi, Katowice 2012

TRANS-Design - wystawa zbiorowa studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa w Libercu, 2015
Star Gallery - wystawa zbiorowa pracowników Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Pekin, Chiny, 2016
Wystawa zbiorowa pedagogów Katedry Scenografii Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta z okazji 70-lecia powstania uczelni, Wrocław, 2016
Wystawa zbiorowa studentów i pedagogów z okazji 28. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu,Galeria nad Odrą, Wrocław,  2016
3D - DER, DIE, DAS, wystawa zbiorowa studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Schloss Königshain, projekt artystyczny Powiatu Görlitz i ASP im. Eugeniusza Gepperta, Konigshain, RFN,  2017

Warsztaty twórcze

The Bread and Puppet Theatre, udział w warsztatach oraz wykonanie form plastycznych do spektaklu Issurection Mass wg. koncepcji Petera Schumanna, Instytut Grotowskiego, Wrocław, 2012
Winter Circus, udział w międzynarodowych warsztatach  ze studentami z Hogesschool Gent, realizacja scenografii, Gandawa, Belgia, 2012
Projektowanie kostiumu teatralnego, prowadzenie warsztatów dla studentów II roku w centrum treningowym przy teatrze Al-Harah w Beit Jala w Autonomii Palestyńskiej, 2017