Aleksiejczuk Agnieszka

dr Agnieszka Aleksiejczuk, as.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Scenografii


a.aleksiejczuk@asp.wroc.pl

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni prof. Bartosza Jakubickiego. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich wielokrotnie współpracowała z AST (dawniej PWST) w Krakowie, filia we Wrocławiu projektując i tworząc scenografię, kostiumy, lalki do spektakli egzaminacyjnych, warsztatowych, dyplomowych. Jeszcze jako studentka realizowała scenografię do dyplomu Wydziału Aktorskiego „Nasza Klasa” (współautorstwo z Katarzyną Karmańską - 2012) w reżyserii Łukasza Kosa, czy spektaklu warsztatowego „N.I.M” (2015) Grzegorza Grecasa, z którym współpracuje na stałe. Wspólnie zrealizowali spektakle tj.; „Bachantki” (2014), „Ogień podłożę rękami przyjaciół” (2014) (obie realizacje na AST, dawniej PWST, w Krakowie, filia we Wrocławiu) i „Notatki z podziemia” (Nettheatre).

Tworzyła i brała udział w autorskich performance'ach i happeningach (Quadriennale Scenografii w Pradze, działania autorskie na wrocławskim Rynku), jej prace można było spotkać na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach (m.in. Belgia, Czechy, Chiny), gdzie były wyróżniane: wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Scenografii w Katowicach za projekt scenografii do „Męczeństwa Piotra O'Hey'a” (2013), I nagroda na wystawie w Hogeschool Gent w Belgii za projekt „Winter Circus” (2012), scenografia do monodramu „Pomiędzy” w reż. Kingi Maciejewskiej na festiwalu LUT¬Fest w Sarajewie (2014), pokaz spektaklu „Nasza Klasa” na The Baltic House Festival w Petersburgu (2013), pokaz spektaklu „Mewa” na festiwalu szkół teatralnych w Łodzi (2016).

Jest autorką scenografii do spektaklu „#Enterorestes” (2015) w reżyserii Grzegorza Grecasa, który realizowany był w ramach konkursu im. J. Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny oraz do spektaklu „Matka Courage Krzyczy” (2016), który zdobył I nagrodę Nurtu OFF na 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Obecnie współtworzy wrocławski Teatr Układ Formalny, gdzie zrealizowała scenografię do spektakli „Wszyscy=Bogowie we krwi”, „Piotruś Pan?”, „Traktat o Androidach: God hates Poland” wystawianego w ramach 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Spektakl „Słowo na G.” (2017) - zrealizowany w ramach konkursu im. J. Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny, wszystkie w reżyserii Grzegorza Grecasa, zdobył Grand Prix XIX Festiwalu Teatrów Niezależnych GARDEROBA. Z tym samym reżyserem współpracowała przy spektaklu „Ofelia i Ha” na podstawie „Hamleta” Williama Shakespeare'a w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu (2017), gdzie była odpowiedzialna za scenografię, kostiumy i lalki. Jesienią 2017 roku prowadziła miesięczne warsztaty projektowania kostiumu ze studentami w teatrze Al-Harah w Beit Jala (Autonomia Palestyńska), gdzie będzie wracać w kolejnych latach jako stały trener zagraniczny. Spektakl „Zagubiony Chłopiec” (2018) w reżyserii Pawła Passiniego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, do którego projektowała scenografię, kostiumy i formy, zdobył Nagrodę Grand Prix GRAND PRIX 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej  Sztuki Współczesnej.


Uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych, w roku 2018 na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu pracą pt. PRZESTRZEŃ – CZŁOWIEK – EMOCJE. Autorska instalacja przestrzenna „Postprojekt Scenograficzny” (promotor: prof. Elżbieta Wernio).

________________________

She works as a designer and scenographer, creates costumes and props for theatre shows. Graduated from two fields of study at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design; interior architecture and stage design (2015). Currently continues her education at PhD studies. Her first experience in the profession of stage design was during studies, in cooperation with PWST in Wrocław. She creates stage designs, costumes and puppets for diploma shows, workshops and theatre exams. Her start in the profession was very successful. Her student realizations, recognized at competitions and festivals, were presented on guest performances in Poland and abroad. She also creates performances, participates in happenings. She is a member of theatre group Układ Formalny, which she co-created (2016). Agnieszka Aleksiejczuk is an artist, who likes to learn and to teach others, eagerly participates in master workshops, shares her experience, teaches students.


Stage design is my work and passion. I attack audience's senses with form, colour, light, texture, to make them fully perceive the atmosphere of space and action. The most satisfying moment at work, is for me when something that at the beginning was just a sketch, takes on a real form within the space of a stage.

...if I am not at the theatre, I can be found in nature reserves on lake land and mountainous areas, where I fulfil my second passion—observing nature.

Aleksiejczuk Agnieszka Fot. Czesław Chwiszczuk