Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych

im. E. Gepperta we Wrocławiu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Grupa docelowa: 125 uczestników w wieku 6 -16 lat

Projekt ma na celu realizację trzeciej misji Uczelni przybliżając środowisko pracy naukowej 
i artystycznej zainteresowanym dzieciom i młodzieży.

W ramach projektu zostaną opracowane i zrealizowane programy zajęć dla dzieci i młodzieży 
w formie warsztatów i zajęć teoretycznych/pokazowych na 3 Wydziałach tj. Wydział Malarstwa
i Rzeźby, Wydział Ceramiki i Szkła praz Wydział Grafiki i Sztuk Mediów.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 różnych zadań tj.:

  1. Szklane hybrydy”

Zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci z techniką klasycznego witrażu. Zaprezentowanie przykładów z zakresu witrażu, poznanie definicji hybrydy oraz zapoznanie uczestników z warsztatem artysty witrażownika. Uczestnicy będą mogli sami przygotować witraż (od rysunku do oprawienia w ołów szklanych tafli).

Prowadzący: mgr Kalina Bańka

  1. Co słychać? – realizacja dźwięku w pięciu krokach”

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami: co to jest dźwięk, akustyka słuchu, podstawy działania narządu słuchu, interpretacja analogowa i cyfrowa dźwięku, rejestracja (mikrofony, urządzenia rejestrujące, techniki mikrofonowania). Dzieci będą miały okazję rejestrować dźwięk w studio oraz 
w terenie.

Prowadzący: mgr Piotr Masny, mgr Sławomir Galiński

  1. Wrocław wejście od podwórza. Peryferia.”

Zajęcia mające zachęcić młodzież do współdziałania z artystami a efektem ma być realizacja przeznaczona do wybranej wspólnie lokalizacji (tj. malarstwo ścienne wielkoformatowe, witraże szklane, ceramiczne elementy użytkowe, aplikacje architektoniczne, reliefowe kompozycje wykonane z płyt PCV inspirowane wycinankami łowickimi).

Prowadzący: dr hab. Tomasz Opania, mgr Kalina Bańska, dr Karina Marusińska, Natalia Gołubowska, Krzysztof Bryła, Katarzyna Kmita

  1. Pracownia książki artystycznej”

Podczas warsztatów dzieci poznają czym jest pracownia, obejrzą książki artystyczne i grafiki 
z archiwum pracowni oraz wykonają własne realizacje w różnych technikach graficznych.

Prowadzący: mgr Mariusz Gorzelak

  1. Serce kamienia” warsztaty rzeźbiarskie

Założeniem zajęć jest przeprowadzenie procesu technologicznego oraz twórczego z grupą młodych ludzi. W ramach zajęć odbędą się wykłady na temat kamienia (geologia), pokazy technologii jak również lekcje rysunku.

Prowadzący: dr Andrzej Kosowski, dr Radosław Keler, mgr Wojciech Małek, mgr Roland Grabkowski

  1. ABC gliny. Od ziarenka pyłu do ceramicznego obiektu”

Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się co to jest glina, z czego się składa, jakie ma właściwości 
i skąd się bierze. Zrozumieją dlaczego glina posiada różne właściwości, dlaczego mogą się one zmieniać. Uczestnicy będą potrafili zmieniać właściwości gliny w zależności od potrzeb i warunków, dowolnie ją kształtować i łączyć oraz odpowiednio przygotować do wypału.

Prowadzący: Weronika Surma, Jakub Biewald

Okres realizacji projektu:

03.09.2018 r. – 03.09.2019 r.

W ramach projektu podjęto dotychczas współpracę ze szkołami na Dolnym Sląsku tj.:

Zespół Szkół Społecznych w Wołowie,

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu,

Biuro projektu:

ul. Plac Polski 3/4, budynek Modrzewskiego, pokój Ł3/Sekcja Projektów Zewnętrznych

tel.: 71 343 80 31 wew. 243, e-mail: inicjatywa_projekty@asp.wroc.pl

Załączniki